Laupa laadale! (1)

See laupa, siis 23., oo Liiva-vahel laat. Ikka resturaani õue pial muidugid. Pihta akatse laadapidamisega kellu ühessast omingu. Et mis sial pakutse? Neh, kõiksugust kaupa, mis sügisesel aal ää kulub. Üle müüma ja ostu tihasse rohevahetust koa. Noh, see oo sõuke asi, et sa lähäd laadale ühe nõukse taimega, midast sool omal paergu taris rohkem põle ja vahetad selle ää, mõne nõukse vastu, midast sool just irmsasti taris oo.

Ja loterii oo muidugid koa. Ja ikka iga sügise oo laadal oln mõni võiduaamine söömaraamikohja pialt. Sedakorda oo välja kuulutat juurikatoitude konkurss. Igaüks võib sõnna viia just sõukest värki, midast ta oma juurikatest oskab tiha. Kes viib keedulõigest, kes sibulapirukast, just so oma asi. Aga üks tähtis asi oo viel – tuhlis ep lähä sedakorda kohe mitte juurikate ulkas arvesse. Nõnna et potitääve tuhliapurokaga ep maksa minna.

Neh ja üks asi oo viel. Et kui sa’p leva laadal mõnda asja või kohta ülesse, siis Kalju Meelis juhatab sial oma kena valju ealega vägesid. Nõnna et kui änam muu asi ep aita, uuri ta kääst. Ja kui sa enne laata viel tahad midagist tiada soaja, midast mool kirjas põle, siis elista 50 37 407. Vat sõuke lugu oo selle laadaga sedakorda.

Pühabe õhta kellu viiest mängetse Vanatoal jälle Külasema selsingu näitemängi “Muhu rannakõrtsi lood. Oln asjad viies pildis”. Et kis põle viel näin või kis tahtvad uieste näha, siis aga tulge voatama. Pileti innaks oo kolm eurut ja pihta akatse kellu viiest.

28. septembril oo Vanatoal jälle ühte uhkemad pidu oodata. Siis peetse pärimuspidu “Kultuuriruumi rikkus”. Kuulda-näha soab erinevate rahvaste tantsu, laulu ja pillilugusid. Muhuse oo luban tulla rumeenlased ja moldaavlased, baškiirid, ukrainlased ja isegid üks nõuke roua, kis laalab eestirootsi laulusid. Neh ja muidugist meite oma muhulased oo koa kohal oma laulu ja tansi ja pillimängiga. Ja üle selle peetse käsitöölaata koa sialsammas paikas.

Vat sõuksi asju ma tahtsi täna teitele kuuluta. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email