Kuressaare loodab golfifirmast lahti saada aastaks 2014 (1)

Kuressaare linnavalitsus loodab veskikivina kaelas rippuvast Saaremaa Golfi AS-i suur-osalusest lahti saada hiljemalt 2014. aastaks, selgub Kuressaare eelarvestrateegia lisast “Sõltuvate üksuste finantstegevuse ülevaade ja prognoos”.

“Tulenevalt Kuressaare linnavolikogu 6. oktoobri 2011. aasta otsusest nr 38 ei ole alates 2014. aastast Saaremaa Golfi AS enam sõltuv üksus,” kirjutavad linna finantsistid eelarvestrateegia lisas.

Nimetatud otsuses nendivad linnajuhid, et Saaremaa Golfi AS-i suuraktsionär Kuressaare linn 66,1% aktsiate omanikuna ei pea enam mõistlikuks ega võimalikuks panustada oma eelarvest täiendavaid vahendeid golfiväljaku ülalpidamiseks.
Sama volikogu otsusega pandi linna suurosalus müüki, kuid teatavasti ei ole siiski õnnestunud aktsiaid maha müüa.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt saab sõltuv üksus üle poole oma tuludest riigilt, kohaliku omavalitsuse üksuselt ja muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt või on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest.

Linnavalitsuse rahaline panus firmasse on eelarve-strateegia lisa kohaselt järgmisel aastal veel 73 500 eurot, sama palju kui tänavu. Tegemist on hooldustasuga, mida maksavad kõik aktsionärid vastavalt oma osaluse suurusele.
Linnavalitsusest sõltuvad üksused on lisaks golfifirmale sihtasutused Kuressaare Haigla, Kuressaare Hoolekanne ja Kuressaare Spordibaasid.

Aga millele tugineb linnavalitsus oma optimistlikus prognoosis, et golfifirma osalus õnnestub selle aasta järelejäänud kuude või järgmise aasta jooksul maha müüa? Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles Saarte Häälele vaid: “Prognoosi kohaselt ei ole linn 2014. aastal enam Saaremaa Golfi AS-i aktsiate omanik.” Kas prognoosi aluseks on mõni põhjapanev analüüs, Maripuu ei täpsustanud.

Samas kirjutas Saarte Hääl juba tänavu suve hakul Kuressaare eelmise aasta majandusaasta aruandele tuginedes, et firma tulevik on tume ning valida on kolme edasiminekutee vahel: osaluse müük, linna poolt firmale laenu andmine või AS-i tegevuse lõpetamine ning varade ja kohustuste ülevõtmine.

Tänaseks on selge, et linn raha firmasse juurde ei pane ja pall on 150 väikeaktsionäri käes. Või nagu firma oma kodulehel täiendavast aktsiaemissioonist kirjutava pressiteate pealkirjastas: “Saaremaa Golfi AS-i tulevik on väikeaktsionäride otsustada!”

Saaremaa Golfi AS-i finantstegevuse prognoosi kohaselt on ettevõtte põhitegevuse tulu tuleval aastal 495 789 eurot ehk mõnevõrra rohkem kui tänavune prognoos (486 086 eurot). Samas kogunes 2012. aasta seitsme kuuga firma käibeks vaid 295 000 eurot.

“Käesoleva aasta oodatav tulu jääb tõepoolest oluliselt väiksemaks,” tõdes firma tegevjuht Aile Rahu.

Print Friendly, PDF & Email