Tuugenid ei tohi kirikutorni varjutada (8)

Muinsuskaitseamet nõustus Kihelkonna vallavalitsuse seisukohaga, et Vedruka külla soovitavad tuulegeneraatorid võivad merelt vaadates hakata kirikutorni üle domineerima.

Kihelkonna vallavalitsus on korduvalt arutanud Prooton AB OÜ soovi paigaldada Vedruka külla kaks tuulegeneraatorit mastikõrgusega 90 m ja tiivaulatusega 70 m. Arutelude tulemusena keeldus vallavalitsus generaatorite püstitamiseks detailplaneeringut algatamast.

“Üks olulisi põhjusi oli ka vaade Vilsandi rahvuspargi merealalt, kus tuulikud oleksid hästi nähtavad koos Kihelkonna kiriku torniga,” edastas Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam muinsuskaitseametile valla mure. “Tuulegeneraatorite kõrgus on piisav, et hakata merevaadetel kiriku suhtes domineerima,” nõustus vallavanemaga ka muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa.

Olgugi et kirikust linnulennult ca 2,5 km kaugusele edela poole soovitavad tuugenid ei jääks kiriku kaitsevööndisse, märkis Peirumaa, et ajaloolise kirikutorniga kaldapanoraami risustamine uute objektidega ei tule kõne allagi.

“Muinsuskaitseamet soovitab generaatorite kõrguse planeerimisel lähtuda põhimõttest, et need ei rikuks ajaloolist vaadet merelt,” on muinsuskaitseameti seisukoht.

Print Friendly, PDF & Email