Aasta õpetaja 2012 on Indrek Peil (7)

Aasta õpetaja 2012 on Indrek Peil

Foto: Urmas Kiil

Saare maakonna aasta õpetajaks 2012 tunnistati õpetaja-metoodik Indrek Peil. Kes palju teeb, see ka palju jõuab, oleks vist õige iseloomustada sel aastal aasta õpetaja tiitliga pärjatut.

Indrek Peil töötab Saaremaa ühisgümnaasiumis projektõppe õppealajuhataja ja füüsikaõpetajana, andes tunde gümnaasiumiosas.

Saarte Häälele ütles aasta õpetaja Peil, et see tunnustus kohustab. “Vanaks ei tohi saada ja väsida ei tohi,” sõnas mitme õppematerjali autor, õppekavade arendaja ja õpetaja.

Indrek Peil on loonud 1. kursuse “Füüsika loodusteaduslikud alused” veebipõhise materjali. 2. kursuse “Mehaanika” jaoks on ta kirjutanud vastava füüsikaõpiku, mis ilmus tänavu veebruaris.

Samuti on ta teinud erinevaid füüsikanähtusi kirjeldavaid videoid, laboratoorsete tööde juhendeid, materjale ilmestavaid slaidiprogramme. Kõik need materjalid on õpilastele kättesaadavad Saaremaa ühisgümnaasiumi kodulehe õpilastele mõeldud lingi “Õppematerjalid” all.

Uue riikliku õppekavaga koos tulnud kursuse “Füüsika loodusteaduslikud alused” õppematerjal on see, mis järgmisena laua peal ja koostamist ootab. Eesti füüsika selts on missioonitundest koostanud mitmeid õppematerjale, mis on seni olnud puudulikud või on eestikeelsete originaalmaterjalidena üldse puudunud.

Indrek Peil on seltsi liige ja kutsutud füüsikalist maailmapilti andva kursuse õppematerjali kaasautorite hulka. See kokkuvõttev ja filosoofiline füüsikaprogrammi osa on õppekava kohaselt planeeritud sissejuhatusena ainesse päris 10. klassi alguses, kuid praegu käivadki tegijate hulgas vaidlused. Mitme võimaliku kirjutaja arvates peaks selline filosoofilisem kokkuvõte füüsikaõppe gümnaasiumiosas lõpetama.

Oma panuse on Indrek Peil andnud õppekavade arendusse ning valmistanud õpilasi ette olümpiaadideks ja võistlusteks. Ta on olnud aktiivne iga-aastase üleriigilise õpilaskonverentsi Saaremaa Miniteaduspäevad peakorraldaja ja üleriigilise GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konkurss-konverentsi korralduskomisjoni liige.

Aasta õpetaja konkursi korraldajad on Saare maavalitsus ja Saaremaa haridustöötajate liit. Konkursi eesmärk on esile tõsta, tunnustada ja tutvustada üldsusele Saare maakonna haridustöötajate tegevust.

Print Friendly, PDF & Email