Suurprojekt koondab ettevõtjaid ühiselt turundama (3)

Suurprojekt koondab ettevõtjaid ühiselt turundama

KASUTAB JUBA ÜHIST MÄRKI: Turuköögi omatooteid müüv Fleur Sprenk on Meretarkuse märgi oma toodangul juba kasutusse võtnud. Kleepse aitas Sprengil purkidele kleepida Ahti Kuris. Foto: Raul Vinni

PRIA andis Saarte koostöökogu turundusprojektile kauaoodatud jah-sõna. Teisisõnu tähendab see, et olemasoleva Saaremaa brändi töölerakendamist rahastatakse 99 990 euroga.

Seda, et otsus projekti rahastamise kohta on tehtud, kinnitas Saarte Häälele mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu tegevjuht Koit Kelder. Lähemalt soovitas ta teemast rääkida aga projekti vedaja Ahti Kurisega, kes selgitas, mida kõnealuse projektiga täpsemalt käima lükata soovitakse. Just nimelt käima lükata, sest Kurise kinnitusel ei piirdu asi kindlasti vaid projekti tähtaegadega.

Kui Saare maakonna ettevõtjad juba asjaga kaasa tulevad ja olemasolevat Meretarkuse logo oma toodangul kasutama hakkavad, kasutavad nad seda kindlasti kauem, kui vaid projekti lõppemiseni. “Omal ajal toimusid mõttetalgud, kus olid esindatud ettevõtjad, omavalitsuste ja ka mittetulundusühingute esindajad ning kus arutati mitmesugustel teemadel.

Muu hulgas ka seda, mis Saaremaal oleks tarvis ära teha, et teatud valukohti lahendada,” rääkis Kuris. Ta nentis, et üks teravamaid küsimusi oli, kuidas saarlasi Saaremaal hoida, ja ühe lahendusena leiti, et toetada tuleb kohalikku ettevõtlust. “Siis on inimestel töökohti ja põhjust Saaremaal olla,” märkis ta.

Ettevõtjad teavad kõige paremini

Kuna saartel on alati tehtud kvaliteetseid omatooteid ja pakutud väga häid teenuseid, siis tuleks need kuidagi ühtmoodi ära märgistada, et tarbijad leiaksid kvaliteetsed Saaremaa tooted lihtsamini üles ja tunneksid ära. “Üks võimalus Saaremaa ettevõtjatel oma tegevust laiendada, toodangut rohkem müüa on koonduda ühise kaubamärgi alla. Saaremaa märk väärindab Saaremaa ettevõtete toodangut, andes tootele eheduse garantii,” ütles Ahti Kuris. Tegemist on seejuures juba tuntud Meretarkuse logo ehk nn Saaremaa brändiga, mis on seni olnud käimalükkamise ootel.

Kuigi toetussumma võib esimese hooga tunduda suhteliselt suurena, sisaldab kogu projekt PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku sõnul tervet hulka tegevusi. Kavas on korraldada näiteks mitmeid infopäevi Meretarkuse brändi tutvustamiseks, niisamuti on tulemas brändi ühisturunduse koolitused, korralik teavitustöö, audiovisuaalse materjali tellimine, valmistamine ja tutvustamine, Saare maakonna ettevõtete, käsitööliste jt messide ja laatade ühiskülastused, sümboolikakandjate valmistamine, reklaam ja teavitus meedias jne.

Ahti Kuris nentis aga, et määratletud tegevused ei ole veel kõik, kuna Saare maakonna ettevõtjatelt saadava info põhjal tahetakse otsustada, kuidas ja mil moel on seda raha kõige parem kasutada. “Selleks on plaanis esiteks korraldada ajurünnak, kuhu kutsume ettevõtjad kokku, ja mõtleme koos, millised on parimad tegevused. See ei ole nii, et meie otsustame ära, meil seda tarkust piisavalt ei ole, ühiselt oleme targemad,” kinnitas Kuris.

Projekti elluviimiseks on loodud tegus töörühm, mis kaasab inimesi Saaremaa ettevõtjate liidust, Saaremaa arenduskeskusest, Saaremaa turismiarenduskeskusest ja Saarte koostöökogust.

Suurtootjad on valmis brändi kasutama

Kohtutud on juba Saaremaa suuremate ettevõtetega, nagu näiteks Karja Pagar, Saaremaa piimatööstus, Saaremaa lihatööstus, Ösel Fish. “Esmane tagasiside on, et see märk läheb kasutusse,” ütles Kuris.

Olemasolev märk on iseenesest hea ja äratuntav, kuid kui ettevõtjad soovivad seda mingil moel muuta või arendada, siis on Ahti Kurise sõnul sellekski võimalus olemas. “Kui ettevõtjad ütlevad, et peame seda märki paremaks tegema, siis see on täiesti tavaline äripraktikas, et selliseid asju tehakse aastate jooksul paremaks või ilusamaks,” kinnitas Kuris.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku sõnul rahuldati Saarte koostöökogu projektitaotlus kogu küsitud summas – 99 990 eurot, mis on omakorda 90 protsenti projekti abikõlbliku maksumuse summast. Tegemist on seejuures mitmeks etapiks jaotatud projektiga. Tegevuspiirkonna brändi väljatöötamine on saanud toetust juba varem. Nüüd määrati toetus brändi rakendamise esimesele etapile.

 

Teadmiseks ettevõtjatele
Kuigi Ahti Kuris kinnitas, et Saarte koostöökogu võtab esmajoones ise Saare maakonna ettevõtjatega ühendust, et ühise logo kasutamisest rääkida ja koos ajusid ragistada, võivad kõik ettevõtjad ka ise koostöökogu poole pöörduda. “Kindlasti võib meiega ühendust võtta,” julgustas Kuris. Selleks tuleb kirjutada aadressil ahti.kuris@skk.ee või helistada tel 53 437 831.

Print Friendly, PDF & Email