Ministeerium tõstab piletihindu tiheda laevaliikluse säilitamiseks (23)

Ministeerium tõstab piletihindu tiheda laevaliikluse säilitamiseks

HINNATÕUS ÜLE 5 AASTA: Ministeerium märgib eelnõu seletuskirjas, et erinevalt teistest eluvaldkondadest ei ole parvlaevaliinidel üleveohindu tõstetud 2007. aastast saati. Foto: Egon Ligi

Majandusministeerium saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, mille heakskiitmisel tõusevad parvlaevaliinidel piletihinnad tuleva aasta veebruarist kuni 25 protsenti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selgitab hinnatõusu vajalikkust sellega, et kui hinnad jääksid edaspidigi praegusele tasemele, tekib eelarve mahu samaks jäämisel 2013. aastal puudujääk umbes miljoni euro ulatuses. Parvlaeva üleveohindade tõstmine tooks eeldatavalt kaasa piletitulu suurenemise ca 1,49 miljoni euro võrra 2013. aastal ja 60 000 euro võrra 2014. aastal.

Väinamere Liinide juhataja Urmas Treiel kinnitas Saarte Häälele, et ta on nn piletihinna eelnõuga tutvunud, kuid rohkemat ta öelda ei soovinud. “Meie sõidame neil tingimustel, mis ministeerium meile ette seab,” tähendas ta.
Määruse eelnõuga suurendatakse parvlaevaliinide üleveohindasid ca 25%. Suurem hinnatõus puudutab reisijaid ja sõiduautosid, teiste sõidukiliikide puhul jääb hinnatõus üldiselt alla 20%.

Eelnõu heakskiitmisel hakkab reisija täispilet Kuivastu–Virtsu liinil maksma senise 2,24 euro asemel 3 eurot ja sõiduauto ülevedu senise 6,39 euro asemel 8 eurot.
Rohuküla–Heltermaa liinil maksaks täispilet edaspidi praeguse 2,36 euro asemel 3,50 eurot ja sõiduauto pilet 7,67 euro asemel 9 eurot. Sõru–Triigi liinil oleksid hinnad vastavalt 2,24 euro asemel 3 eurot ja 6,39 euro asemel 8 eurot.
Mis puudutab saarte püsielanikke, siis neilegi peaksid hinnad eelnõu seletuskirja andmeil tõusma. Püsielaniku sooduspileti hind tõuseks eelnõu kohaselt Virtsu–Kuivastu liinil 1,12 euro pealt 1,50 eurole. Rohuküla–Heltermaa liinil aga 1,28 eurolt 1,75 eurole.

Ministeerium märgib eelnõu seletuskirjas, et erinevalt teistest eluvaldkondadest ei ole parvlaevaliinidel üleveohindu tõstetud 2007. aastast saati. Samas on eelnevatel aastatel vastupidiselt üldisele trendile parvlaevaliinidel sisse viidud lisasoodustusi, mis on üleveohindasid hoopis alandanud.
Mullu kehtestati nt 50-protsendine hinnasoodustus kõigile Saaremaa ja Hiiumaa elanikele ning vähendati olulisel määral kõigi veokite ja busside üleveohindu. Sel aastal likvideeriti ka piletite broneerimistasud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Rasmus Ruuda ütles Saarte Häälele, et ministeerium on olukorras, kus riigipoolse dotatsiooni suurendamiseta ei ole võimalik järgmisel aastal sama tihedat laevagraafikut hoida. Seda näiteks põhjusel, et kütusehind jmt on võrreldes eelmise aastaga oluliselt tõusnud. “Kuna oluline on aga senise üleveotiheduse hoidmine, siis näeme ainsa võimalusena piletihindade tõstmist,” tõdes Ruuda. Ministeeriumi nõuniku sõnul tõstetakse laevapiletite hindu proportsionaalselt kõigile reisijatele, olenemata nende elukohast.

Ta rõhutas siiski, et määruse eelnõu on hetkel alles kooskõlastamisel ning kooskõlastamise eesmärk on muu hulgas kõigi teiste osapoolte arvamuse ära-kuulamine ja analüüsimine. Määruse lõplik versioon valmib pärast kooskõlastusprotsessi.
Saare maavanem Kaido Kaasik ei olnud eile kõnealuse eelnõuga veel tutvunud, mistõttu ei osanud ta öelda, kas uued hinnad on saarlaste seisukohast vastuvõetavad. “Ma tean, et on juttu olnud, et hinnad tuleks rohkem ühtlustada, aga kuni ma eelnõud näinud pole, ei oska kommenteerida,” tõdes ta. Maavanem lubas laevapileti hinnatõusu teemal arvamust avaldada edaspidi.

Print Friendly, PDF & Email