Loomisel on purjejahtidele sobivate sadamate võrgustik (1)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostamas väikesadamate võrgustiku arendamise ja finantseerimise kontseptsiooni. Saare maavalitsuses esmaspäeval toimunud kohtumisel valiti välja Saare maakonna väikesadamad, mis kindlasti peaksid kõnealusesse võrgustikku kuuluma.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja juhataja ülesannetes Agne Peetersoo ütles Saarte Häälele, et kohtumine toimus ministeeriumi initsiatiivil ja seda seoses võrgustiku arendamisega.

“Vaatasime üle, millised Saare maakonna väikesadamad peaksid sellesse võrgustikku kuuluma,” sõnas Peetersoo.
Tema sõnul valiti välja 15 väikesadamat, kuid seejuures on tegemist veel väga esialgse loeteluga. Sel põhjusel ei pidanud ta nende avaldamist praegusel etapil ka mõistlikuks.

Agne Peetersoo sõnul käib jutt purjejahtidele sobivate sadamate võrgustikust, mis sisuliselt tähendab, et piki Eesti rannikut tahetakse luua vähemalt 30-meremiilise (6 tundi) tihedusega ühtse teenusstandardiga sadamate võrk. Lõpliku valiku väikesadamatest teeb ministeerium 2013. aasta lõpuks.

Saare maavalitsuse poole pöördus väikesadamate võrgustiku kokkupanemise teemal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Inna Nosach, kelle andmeil on võrgustiku arendamine üks merenduspoliitika 2012–2020 dokumendis olevatest eesmärkidest.

Nosachi sõnul on võrgustiku kontseptsiooni koostamiseks moodustatud töörühm, kuhu peale majandus- ja kommunikatsiooni- ning põllumajandusministeeriumi kuuluvad ka mitmed väikesadamate ühingud, nagu nt Eesti väikesadamate arenduskeskus, MTÜ Hoia Eesti Merd, Eesti mereturismi assotsiatsioon, portaal kipper.ee jt. 2011. aasta lõpus kaardistati juba 80 väikesadamat üle Eesti.

Inna Nosachi sõnul on ministeeriumi eesmärk välja töötada kontseptsioon, mis tugineks rannaäärsete piirkondade arendamise analüüsile ja oleks kooskõlas kohalike omavalitsuste arendusplaanidega.

Print Friendly, PDF & Email