Saaremaa hotellis käib juurdlus mullivanniõnnetuse asjus (1)

Mändjalas asuva Saaremaa hotelli Thalasso spaa juhtkonna kinnitusel selgitavad nad välja, kes on süüdi selles, et mullivanni ventilatsiooniklapist vanni ohutuse tagamiseks ei piisanud.

OÜ Saare Hotell juhatuse esimees Heldur Allese kinnitas Saarte Häälele, et hotelli juhtkond avaldab siirast kahetsust seoses 1. septembril nende mullivannis toimunud õnnetusjuhtumiga, kus vanni ventilatsiooniava imes väikelapse tagumiku vaakumisse ja tegi lapsele seeläbi viga.

Allese sõnul algatasid nad juhtunust teada saades viivitamatult sisejuurdluse. Hotelli juhtkonnani ei olnud aga signaale analoogsete õnnetuste kohta tema sõnul varem jõudnud. “Seepärast ei olnud juhtkond sellisest ohust teadlik,” väitis Allese.

Klapist ei piisa

Ta selgitas, et koos emaga läinud laupäeval mullivannis olnud kolmeaastane laps jäi vannisüsteemis kasutatava alarõhu tõttu kinni ventilatsiooniava külge, mille kaudu imetakse mullivanni jaoks õhku sisse. Nimetatud ava ei paikne vannis vee all, vaid osaliselt ülalpool veepinda ja on seega nähtav. Lisaks on sellel isesulguv klapp, mis nagu nüüd selgunud on, ei ole siiski piisav ohutuse tagamiseks, tõdes Al-lese. Ta lisas, et kõnealune ava on mullivanni süsteemi kasutuselevõtmisest saati olnud ühesuguse ehitusega ja selle süsteem on igati töökorras.

Kui hotelli spaaosa 2006. aastal kasutusele võeti, kontrollisid selle nõuetele vastavust hotelli juhatuse esimehe kinnitusel ka tervisekaitse ametnikud ning see tunnistati nõuetele vastavaks kasutusloa väljaandmisega.
Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles aga, et terviseamet seadmete tehnilise kontrolliga ei tegele, tehes järelevalvet vaid hügieeninõuete täitmise ja veekvaliteedi üle. Nende näitajate kohta terviseamet mainitud kasutusloa tõesti ka väljastas. “Tehnilise korrasoleku peab tagama ikkagi seadme, praegusel juhul mullivanni, tootja,” kinnitas Saluri Saarte Häälele.

Mullivanni süsteemi komplekteeris ja paigaldas OÜ Basseiniekspert, kelle väidete kohaselt on samasuguseid süsteeme paigaldatud paljudesse spaadesse ning mujalt infot sarnaste õnnetuste kohta laekunud ei ole.

Selgitavad süüdlase välja

Valitsuse määrusega on kehtestatud, millistel ehitustoodetel peab olema vastavusdeklaratsioon ja mida see peab sisaldama.
“Käesoleval ajal uurib hotelli juhtkond, kas dokumendid olid seadusele vastavad, ja kui see oli nii, kuidas sai ikkagi tekkida olukord, et kasutusse on lubatud ohtlik toode,” selgitas Heldur Allese.

Ta lisas, et vastavalt ehitusseadusele ei või ehitis ohustada selle kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist või vara ega keskkonda. Hotelli juhatuse esimees kinnitas, et uurimise käigus selgitatakse süüdlane kindlasti välja.
“Asjaolude väljaselgitamise järel otsustab hotelli juhtkond koos mullivanni tootja ja paigaldajaga, milliseid ohutusmeetmeid tuleks sellistes vannides rakendada ja teavitab tarvitusele võetud meetmetest ka üldsust,” lubas Heldur Allese.

Print Friendly, PDF & Email