Kopteriangaari lubatakse tähtajaks (2)

Siseministeeriumi ja piirivalve hinnangul saavad Kuressaare kopteriangaar ja kordonihoone valmis õigeaegselt ning seega ei ole ohtu, et Euroopa Komisjon hakkaks kopteri ostmiseks antud raha tagasi nõudma.

Tänavu juunis viis Euroopa Komisjon Eestis läbi seirevisiidi, kontrollides Euroopa tagasipöördumisfondi ja välispiirifondi raha kasutamist. Visiidi raportis märgitakse, et piirivalve kopter, mille ostmiseks Eestile raha anti, paikneb Tallinna lennujaamas, kuid peaks paiknema Kuressaare lennuväljal.

“EK soovitusena tuuakse raportis esile Kuressaarde helikopteri angaari ja kordonihoone ehitamisega seotud projekti kiire lõpuleviimise vajadust, et helikopter paikneks plaanitud asukohas. Lisaks on märgitud, et antud soovitus on olulise tähtsusega ja selle elluviimine peab teostuma võimalikult kiiresti,” seisab kirjas, mille siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort lähetas politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Raivo Küüdile.
“Vastasel juhul ei ole tagatud projekti abikõlblikkus ja projekti elluviimiseks eraldatud toetus kuulub tagastamisele.”
Kuressaare kopteriangaar ja kordonihoone peavad valmis saama 2013. aasta 30. juuniks.

Politsei- ja piirivalveameti lennusalga juht Kalmer Sütt ütles, et Kuressaare kopteriangaari ja kordonihoone ehitushanke võitja on Riigi Kinnisvara AS-i poolt välja valitud ning pärast seadusega ettenähtud vaiete esitamise perioodi lõppu alustatakse võitjaga lepingu sõlmimist.

Sütt märkis, et hoone tuleb vastu võtta hiljemalt 2013. aasta 30. juunil.
“Ministeeriumi hinnangul ei ole hetkel ohtu, et toetust hakatakse tagasi nõudma, kuna projekt kulgeb ajakava kohaselt,” kinnitas BNS-ile siseministeeriumi pressiesindaja. “Hoone ehituse lõpetamine toimub ajakava kohaselt mais 2013,” lisas ta.

Eesti sai välispiirifondist kopteri ostmiseks 15 472 956 eurot.

Print Friendly, PDF & Email