Kiriku hoovis tahetakse jälle puid maha võtta (4)

Alles mõned kuud tagasi lahvatas Eesti apostlik-õigeusu Kiriku (EAÕK) ja Kuressaare linnavalitsuse vahel tüli Kuressaares Lossi tänaval toimunud raietööde pärast. Sõjakirves maeti siiski maha ja saabus vaikus.

Nüüd on EAÕK saatnud Kuressaare linnavalitsusele kirja, et nad sooviksid uuesti raietöödega alustada ja küsivad linna raiekomisjonilt selleks luba.
Maha tahetakse võtta kõik kiriku kinnistul olevad suured puud Lossi ja A. Lutsu tänava äärest ning mõned ohtlikud puud ka kinnistu teistest piirkondadest.

EAÕK kantsleri Martin Tooni allkirjastatud kirjas märgitakse, et esiteks on mitmed puud ohtlikud ja teiseks on ilmnenud, et kevadise raie järel ei ole allesjäänud puude võrad ilusad.
Toon avaldab lootust, et nende mure puude ohtlikkuse ja linnapilti sobimatuse pärast leiab linnaametnike poolt mõistmist ning koos leitakse sobiv lahendus. Kirik näeb lahenduse all peamiselt asendusistutust osaliselt kiriku hoovi, aga ka teistele rohealadele linnas.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja KristiinaMaripuu ütles, et raiekomisjon ei ole EAÕK avaldust veel arutanud ning raieluba tuleb muide küsida ka muinsuskaitsjatelt. Seda põhjusel, et kõnealused puud asuvad vanalinna tsoonis.

Print Friendly, PDF & Email