Keskraamatukogul on üle 800 võlglase (1)

Keskraamatukogul on üle 800 võlglase

ALATI SAAB PIKENDADA: Saare maakonna keskraamatukogust saab teavikuid koju laenutada 21 päevaks, laenutust saab soovi korral kohapeal või telefonitsi pikendada. Foto: Egon Ligi

Eilse seisuga oli Saare maakonna keskraamatukogu lugejaskonna seas 845 võlglast, kes pole laenutatud teavikuid õigel ajal tagastanud.

“Enamasti on võlglasi aasta ringi umbes tuhande ümber,” ütles pearaamatukoguhoidja Maire Rauk.
Kõige pikem tagastustähtaja ületamine oli tema andmeil eilse seisuga 2870 päeva. “Selline võlgnevus on lausa mitmel inimesel,” tõdes Rauk. “Paraku ei ole nad reageerinud meeldetuletustele ega kasutanud viivisevaba aega.”

Maire Rauga sõnul on aeg-ajalt korraldatavate viivisevabade nädalate mõte säästa inimesi viiviste maksmisest. “Neid nädalaid ei saa siiski korraldada konkreetsetel aegadel, kuna kogemus näitab, et siis hoitakse raamatuid kuritahtlikult käes kas või aasta otsa, oodates viivisevaba nädalat,” rääkis Rauk.

Maire Rauk lausus, et viivis on lihtsalt mõjutus- ja distsiplineerimisvahend, et raamatud õigeaegselt tagastataks. “Kõige olulisem on siiski, et mõeldaks ka teiste lugejate peale,  et raamatud liiguksid ning et kõigil oleks alati võimalik lugeda vajalikku ja meelepärast,” leidis ta.

Väike, aga oluline vahe

27. augustist 1. septembrini oligi Saaremaa keskraamatukogus viivisevaba aeg, mil tagastati 2805 teavikut, neist 2763 raamatut, 26 laenutatavat ajakirja (näit Miki Hiir, Karupoeg Puhh) ja 16 auvist.
Viivisevabale nädalale eelnenud kuue tööpäeva jooksul – 16.–24. augustini tõid lugejad aga tagasi 2778 teavikut, sh 2717 raamatut, 57 väljalaenutatavat ajakirja ja 4 auvist.

“Vahe ei ole küll suur, kuid siiski oluline,” leidis Rauk. “Tagastati ju nii mõnigi väga pikka aega käes olnud raamat.”
Saare maakonna keskraamatukogust saab teavikuid koju laenutada 21 päevaks, laenutust saab soovi korral kohapeal või telefonitsi pikendada. Tagastamistähtaega ei pikendata aga neil raamatuil, mida ootavad teised lugejad, ja koolis kohustuslikul kirjandusel.

Tähtaeg pikemaks netis

Lugejad saavad nüüd ka ise laenutustähtaega pikendada – interneti vahendusel läbi elektronkataloogi RIKSWEB.
“Selleks palume kõigepealt raamatukokku tulla ja küsida teenindajalt salasõna, millega süsteemi siseneda,” ütles Maire Rauk.

Salasõna saab ise hiljem soovi korral muuta. Lähemalt saab RIKSWEB-is pikendamise kohta lugeda raamatukogu kodulehelt http://www.skr.lib.ee.
Kui lugeja ei tagasta laenatud raamatuid tähtajaks, arvestab raamatukoguprogramm viivist 3 senti iga hilinetud tööpäeva eest.

Raamatuid saab tagastada viivisevabalt iga kuu viimasel kolmapäeval. Lugejalt ei võeta viivist, kui ta tagastab raamatu tagastamistähtaja ületamise järgse lähima kuu viimasel kolmapäeval.
“Kui tähtaeg on ületatud kuu aega või rohkem, tuleb viivist siiski maksta,” lausus Rauk. “Viivisevabal päeval tuleb maksta ka programmi poolt arvutatud varem määratud ja maksmata jäänud viivis.”

Tema sõnul oli selline samm vajalik, kuna senise korra järgi toimunud viivisevaba kolmapäev tekitas olukorra, kus lugeja ei soovinud viivist maksta ning tagastas raamatu mistahes kuu viimasel kolmapäeval.
“See tähendas aga, et raamat oli ringlusest mõttetult väljas mitmeid nädalaid ja kuid,” nentis Maire Rauk.

Print Friendly, PDF & Email