Ei neh, kui sa ikka kuuled-näed (1)

Neh, ikka terit. Ja kenad mihklikuud koa. Kui sa nüid ikka kuuled ja näed! Alles ilja aa eest olli Iinamoal kuskil veebiväljaandes näidatud Muhu sellevoastast leedutuld. Ja olli kiidetud kohtailma nõukest pidu, midast siikantis sui alguse aegas peetse. Pitkalt-laialt riagiti ilmarahvale, et mis pidu sõuke oo.

Ja nüid, neh, mis välja tulli? Muhu soar olla CNN-i arvamist mööda üks kõikse põnevamaid turismikohtasid Euroopa mandri pial. Neh, miks ta põle. Mo eest see oo masu kõige põnevam kohtpaik terves mailmas. Nõnna et kulla turistid, tuleva sui oodetese teitid jälle. Aga ega keegid ep keela talvisel aal koa tulla. Näeksite ää, mõuke see elu sii kesktalve aegus oo koa.

Laupa akkas Liiva koolimajas koa uus koolivoasta pihta. Ja siikohtas ma pia küll ää ütlema, et meitel oo sii soa-re pial küll mailma kõige munuksem kool. Olli ikka kena voadata seda tulist kenad kirjut pilti. Nõnna palju olli lastel ja kooliõpetajatel koa rahvariidid selgas. Õues vihma tulli ülalt kolinal kaela, aga koolimaja oleks kut ülenisti päikest täis oln.

Ja ikka muidugist pitka meelt ja kannatust kõikidele munukstele koolilastele ja nende õpetajatele ja takkautsitajatele koa!
Liiva lasteaidas oo nüid uus lae õue pial mängi jäuks valmis. Olgu ikka nee riigiisad tuhandest tänatud, kis rahaga toetasid. Ja teene aitüma mängiasjade ehitajale Tip-Tap, kis uie laeva kokku panni. Muhu pisikstel munukstel oo nüid jälle, kus pial juba moast madalast soab meremehe ammetid õppe. Ja lae oo tehtud ikka nõuke, et sial mängides põle karta, et lastega midagid ullu juhtub.

Neh, vana lae sai kevade talgute aegas lastevanemate ja teeste munukste abilistega soadetud suure ulgumere piale seilama ja ilma voatama. Õues seismise ja mängmise jäuks olli ta juba ää kulun ja es vasta änam nõukstele nõudmistele, kut nüidsel aal oo. Kenad pitka merereisu siis taale ja kui nee uie mängilaeva lapsed ühekorra kõik oo ennast kapteniteks ja tüürimeesteks koolitan, ehk naad siis leidvad vana Luciano koa kuskilt ilmamere pialt üles.
Vat sõuksi jutte olli mool täna teitele veereta. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email