Tervitus: Head saarlased! (3)

Tänavune tõeliselt põhjamaiselt karge suvi on lõpusirgel. 1. september, päev, mis muudab enamiku inimeste elurütmi, on jälle kätte jõudnud. Kauaoodatud ja põnev on ta neile, kes kooliteed esmakordselt alustavad; täis muutusi ja uudsust neile, kes jätkavad oma haridusteed pärast põhikooli; veidi nukker aga neile, kellele algav õppeaasta gümnaasiumis või ametikoolis viimaseks jääb.

Meie maakonnas on õpinguteks 16 lasteaeda, 1 lasteaed-algkool, 4 lasteaed-põhikooli, 9 põhikooli, 5 gümnaasiumi, 2 riigikooli ja 1 kolledž.
Rõõm on tõdeda, et kõik maakonna omavalitsused on loonud oma lastele kaasaegse õpikeskkonna, korraldanud õpilastranspordi ja kindlustanud koolid pedagoogilise kaadriga. Eelmisel õppeaastal valmis uus koolihoone Kallemäel, tänavu sai ajakohase õppehoone Kuressaare ametikool.

Meie noored omalt poolt on saavutanud häid tulemusi nii rahvusvahelistel kui ka siseriiklikel aineolümpiaadidel ja konkurssidel, tõestanud oma kvaliteetseid teadmisi riigieksamitel.
Algaval õppeaastal on kõikidel haridusastmetel tähelepanu keskmes eelkõige iga õpilase võimetekohane areng.
Kogu Eesti haridussüsteem elab suurte muudatuste ootuses. Haridusministri sõnul puudutavad need eelkõige pedagoogide töö tasustamist ja koolivõrgu korrastamist.

Õpilased, jätkugu teil tahet õppida, meeletult õppida! Noorus on õppimise aeg, kasutage seda, see on tulevikus teie trump. Pedagoogid, haridusjuhid, leidke endas jõudu ja visadust uuendustega kaasa minna, kasutage ära kõik võimalused teie kätte usaldatud noorte inimeste arendamisel! Omavalitsusjuhid, olgu teie esmane prioriteet lapsed, ja seda mitte ainult septembris ja juunis, vaid kogu aasta! Lapsevanemad, toetage ja tunnustage oma järeltulijaid nende unistuste elluviimisel!

Soovin teile kõigile ilusat ja päikeseküllast tarkusepäeva.

Raivo Peeters
Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email