Kuidas jagavad vallad Euroopa Liidu toiduabi? (14)

Oma eilses lehes palusime vallaametnikel vastata järgmistele küsimustele:

1. Kui palju Euroopa Liidu toiduabi jaotati/jaotatakse abivajajate vahel teie omavalitsuses? Kas seda abi, mis saabus, on teie hinnangul piisavalt?
2. Kui palju on teie omavalitsuses selle abi vajajaid?
3. Millest ühele inimesele mõeldud komplekt koosnes ja kui suured olid kogused?
4. Missuguse info alusel toiduabi jagati/jagatakse?
5. Kas toiduabi jagamisel on teie omavalitsuses tekkinud ka arusaamatusi, probleeme ja konflikte?
Täna jätkame vastuste avaldamist.

Jelena Pšenitšnaja
Lümanda valla sotsiaalhoolekande töötaja:

1. Kuivaineid saabus 5750 kg (makarone 1600 kg + 2000 kg jahu + 2150 kg neljaviljahelbeid) ja 1860 l toiduõli. Kes abi saavad, väidavad, et neile on seda ühekordse kogusena palju. Seda, kas kogus on piisav, saab öelda siis, kui kogu toiduabi jagatud – kas keegi on ilma jäänud või mitte.
2. Esialgses nimekirjas oli 175. Kuna vallavalitsus kõikide perede majanduslikku olukorda ei tea, sai esialgu toiduabi tellitud 200 inimesele arvestusega 5 + 5 + 5 + 5 ehk kokku 20 kg inimese kohta.
3. Lümanda vallavalitsus jagab ühe leibkonna liikme kohta 23 ühikut toiduabi, sellest 6 kg neljaviljahelbeid, 6 kg jahu, 5 kg makarone ja 6 liitrit õli.
4. Esmane nimekiri pandi kokku eelmisel aastal sotsiaaltoetusi ja -teenuseid saanutest, neile lisandusid külavanemate poolt kirja pandud abivajajad (selleks, et välistada olukorda, kus inimene, kes vallast toetust küsida ei saa / ei taha, abist ilma jääb). Sissetuleku suurust tõendab 6 kuu pangakonto väljavõte või tööandja palgatõend, pensionäride puhul saame pensionit ja puuet puudutavad andmed teada infosüsteemi päringute kaudu.
5. Probleeme on tekkinud sellega, et esimesel ringil ei jagata toiduabi kõigile pensionäridele. Hetkel saavad toiduabi pensionärid, kes on üksikud (st neil pole järeltulijaid/hooldajaid/ülalpidajaid); kelle pension on alla 290 euro kuus; kel on raske või sügav puue. Erandjuhul saavad ka need pensionärid, kelle järeltulijad oma vanemate eest hoolitseda ei saa või ei taha (näiteks on ise abivajajad).

Juta Sepp
Torgu valla sotsiaalnõunik:

1. Sellel aastal ühe pereliikme kohta 3 l õli, 5 kg jahu, 3 kg helbeid, 2 kg makarone.
Abivajajaid on juurde tulnud ja sellega seoses oleks kogus võinud suurem olla. See on aga ettenägematu, kui palju vaja läheb.
2. Meie vallas on abivajajaid umbes 200 ringis.
3. Toiduabi saavad esmajärjekorras toimetulekutoetuse saajad, lastega pered, töötud, töövõimetuspensionärid, puudega inimesed.
4. Toiduabi saamise põhimõtted, kes ja kui palju saab, paneb paika valla sotsiaalkomisjon.

Aili Ansper
Pöide valla sotsiaalameti juhataja:

1. Pöide vald sai Punaselt Ristilt Euroopa Liidu toiduabi 1,5 tonni.
2. Esimeses järjekorras (praeguse seisuga 5. septembrini) jaotatakse abi enim puudust kannatavatele peredele ehk toimetulekutoetuse saajatele ja väikese sissetulekuga (vähem kui pool miinimumpalka iga pereliikme kohta) või muidu tõsistesse majandusraskustesse sattunud (võlakoormus vms) peredele. Samuti üksikvanematele ning kolme- ja enamalapselistele peredele. Arvestuste järgi peaks jätkuma ka teistele väiksema sissetulekuga abivajajatele, kes on endast teada andnud.
3. Kogused on enamasti arvestatud pere kohta: õli keskmiselt 2–3 liitrit, jahu 4–10 kg, helbeid ja makarone 4,5–9 kg. Väga suurte perede kogused on loomulikult suuremad.
4. Võimaliku sihtgrupi esialgsed nimekirjad on eelnevalt olemas, kuid need pole kindlasti lõplikud ja seetõttu on kogused ka sellised, nagu on.
5. Arusaamatusi esialgu olnud ei ole.

Rohta Lember
Laimjala valla sotsiaalnõunik:

Jagada on sel aastal (ilmselt nagu kõigis valdades) toiduõli, jahu, neljaviljahelbeid ja makarone. Piisavuse kohta on raske vastata, aga kuna toiduaineid on tänavu rohkem kui eelmisel aastal, siis loodame, et jätkub kõigile, kes seda abi oluliseks peavad.
Meie veel jaganud ei ole. Teeme seda 3. septembrist kolme- ja enamalapselistele peredele, üksikvanematele, toimetulekutoetuse saajatele, töötutele ning alates 5. septembrist kõigile teistele toimetulekuraskustes isikutele ja peredele.
Selgusetuks on jäänud toiduabi koguste jaotus valdade vahel. Järgmiseks aastaks, kui seda abi veel jaotatakse, peaks jaotuse alused üle vaatama ja kokku leppima.

Kairi Nuut
Valjala valla sotsiaalnõunik:
1. Valjala vald sai toiduabi kokku 3138 kg. Jahu 834 kg, õli 943 l, neljaviljahelbeid 839 kg, makarone 522 kg.
2. Jagame tasuta toiduabi enim puudust kannatavatele peredele: paljulapselistele peredele, üksikvanemaga peredele, toimetulekuraskustes peredele, samuti peredele, kus kasvab puudega laps, üksikutele vanuritele. On ka neid inimesi, kes helistavad ja ütlevad, et neil on raske ja nad vajavad toiduabi. Kokku jagame abi umbes 150 inimesele. Tasuta toiduabi sooviksid kõik, aga see on siiski ette nähtud enim puudust kannatavatele inimestele. Tagavaraks jääb ka väike varu, mida saame hiljem jagada. Toiduabi nõuab samuti sobivaid hoiutingimusi, suuri koguseid ei ole vallal võimalik kusagil hoida.
3. –
4. Info abi vajavatest peredest tuleb erinevatest kanalitest, aga väikeses vallas siiski tuntakse inimesi ja teatakse, kellele oleks abi vaja.

Print Friendly, PDF & Email