Kuressaare hakkab saarlasi kasvatama (2)

Linna eelarvestrateegias aastateks 2013–2016 leidub eesmärkide all eraldi punkt selle kohta, kuidas Kuressaares lasteaedades võiksid toimuda saarlaseks õpetamise kursused.

Teema “Väärtustatud inimesed” all on lisaks mitmele sihile, mille hulgas on näiteks koolide ja ettevõtete süsteemne ühistegevus, noorte huvide ja ootuste kaardistamine ja analüüs, keskendutud ka päris pisikestele linnakodanikele.
Alapunktist “Saarlaseks kasvatamine” selgub, et oluline on lastele merelise eripära tutvustamine ja samas kindlasti ka täiskasvanutele kohaliku eripära rõhutamine. Et n-ö saarlaseks kasvatamine õnnestuks, kavandatakse Kuressaare lasteaedades korraldada saarlaseks õpetamise kursusi, mis võiksid toimuda vähemalt korra aastas.

Saarte Häälega kõnelenud Kuressaare Ristiku lasteaia direktor Monika Talistu tõdes, et Kuressaare lasteaedades on saarluse edendamisega siiski juba kauem tegeletud.
Suuresti tähendab see seda, et väikese lapse seisukohalt on vägagi oluline tema kodukoha lähim ümbrus.
“Nimetatud teemavaldkond ehk siis saarlus on nii ehk teisiti lasteaia õppekavaga seotud,” kinnitas Talistu. Näidetena nn saarluse arendamisest tõi ta koolieelikute ekskursioone Suure Tõllu radadele kevadeti, ühisüritusi vanavanematega, kus lauldakse oma kodukoha regilaule ja tantsitakse kodukoha tantse, ning ka vanu laulumänge.

Ka Pargi lasteaia direktori Riina Saare sõnul on nemad saarluse teemaga pikemat aega tegelenud, mistõttu on linnavalitsuse idee
saarlaseks kasvatamise kursustest kiiduväärt. Läinud aastal kogus Pargi lasteaed nt lapsevanematelt ja töötajatelt saarekeelseid sõnu, et kokku panna oma saare sõnade kogumik. Ka õppekavas on Pargi lasteaial saarluse teema täiesti olemas.

“Sellega peaks kindlasti veel rohkem tegelema, sest see nn saarlaseks kasvatamine algabki ju tegelikult lapsepõlvest. Et laps tunneks oma juuri ja tahaks siia ikka tagasi tulla,“ leidis ta.
Kuressaare linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Virge Piheli sõnul jõudis uue arengukava koostamise majanduse teemagrupp ideeni saarlaseks kasvatamisest seoses Saaremaa aina väheneva rahvaarvuga.
Praegu on tegemist veel väga esialgse kavaga ja seega ei ole Piheli andmeil esialgu ka konkreetset tegevust selle idee elluviimiseks välja mõeldud.

See, et kursused võiksid lasteaedades toimuda vähemalt kord aastas, sai linna arendusosakonna juhataja sõnul esialgu kirja pandud selleks, et sõnad ei jääks niisama tühjaks loosungiks.
Arengukava koostamise edasises protsessis, kui hakatakse sõnastama konkreetsemat tegevuskava, võtab majanduse teemagrupp idee uuesti käsile ning siis on võimalik juba põhjalikumalt rääkida, mida see saarlaseks kasvatamine õigupoolest tähendab.

“Isiklikult arvan, et eelkõige võiks saarlaseks kasvatamine tähendada kodukoha väärtustamist ja lastele näitamist, mis Kuressaares ja Saaremaal toredat ja vahvat on,” sõnas Virge Pihel.

Print Friendly, PDF & Email