Kolledž pakub uusi võimalusi

Eelolevast õppeaastast pakub Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledž õppimise võimalust ka neile noortele, kes praegu ei tööta ega õpi.

Kolledži õppedirektor Kaia Eelma ütles, et septembrist käivituvas EDUTECH-i projektis suunab kolledž noored ettevõtetesse n-ö tutvumispraktikale. Seejärel koostatakse õpilastele õppekava ja nad saavad kolledžis koos tudengitega neid aineid tasuta õppida.

Säärast n-ö kombineeritud õpetamist saab kolledž pakkuda kuni kolm semestrit (poolteist aastat) ja see puudutab vaid tehnika ja tehnoloogia valdkonna erialaaineid. “Sel ajal saavad õpilased stipendiumi. Lisaks väljastab tehnikaülikool õpitud ainete kohta tunnistuse ja seda arvestatakse õppekava täitmisel, kui inimesel tekib näiteks soov õpinguid üliõpilasena jätkata,” selgitas Eelma. “Ettevõtmise mõte on aga ikkagi selles, et selle projekti abiga peaksid noored endale tulevikus ka töökoha saama.”

EDUTECH-i projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja selles saavad osaleda kuni 24-aastased noored, kes pole viimase nelja kuu jooksul olnud töösuhetes ega töötanud FIE-na. Sooviavaldusi projektis osalemiseks võetakse Kuressaare kolledžis vastu septembri alguseni. Samas saab projekti kohta ka täiendavat infot.

Print Friendly, PDF & Email