Ohtlike jäätmete kokkukorjamiseks hakkab ringi sõitma kogumisauto

OÜ Saaremaa Prügila loodab tänavu ja järgmise aasta jooksul koguda Kuressaare linna ning Kaarma, Kärla ja Pihtla valla elanikkonnalt kümneid tonne ohtlikke jäätmeid.

Kokku ligi 22 000 elanikuga omavalitsuste territooriumidel on kavas korraldada kolm kogumisauto ringi (oktoobris, märtsis ja juunis) 32 peatuskohaga ning koguda umbes 30 tonni jäätmeid. Tasuta vastu võetavad jäätmed sorteeritakse ja pakendatakse liigiti ning saadetakse lõppkäitlusettevõtetesse kahjutuks tegemiseks.

OÜ Saaremaa Prügila juhataja Mihkel Paljaku sõnul on ettevõtmise eesmärk muuta ohtlike jäätmete äraandmine võimalikult mugavaks – et neid ei poetataks segaolmeprahi hulka tavalisse prügikasti.
“Varasemad aastad on näidanud, et seda jäätmete tasuta äraandmise võimalust ikka kasutatakse,” ütles Paljak.

Tema sõnul saavad ohtlikust kraamist sel moel lahti ka need inimesed, kes seda Kudjape jäätmekäitluskeskusse ise transportida ei saa. Ta rõhutas, et olmeprügi vastu ei võeta. Ka ei maksa tuua näiteks arvutikuvareid ja vanu televiisoreid. “See kogus – 30 tonni – on prognoos,” ütles Paljak. “Eelmisel aastal, kui Kärla valda nende omavalitsuste hulgas ei olnud, kogusime ühe ringiga ligi 12 tonni.”
Kus ja millal kogumisauto peatub, antakse teada nii ajalehtede kui ka raadio kaudu, lubas Mihkel Paljak.

Print Friendly, PDF & Email