Lugeja küsib

Töötan 8 tundi päevas, pärast seda algab mul valveaeg ja pean olema telefonitsi klientidele kättesaadav. Pole harvad juhud, kui helistatakse õhtul kell 22 või 23 ja tulebki kliendi juurde välja sõita. Sageli jääb puhkeaeg seetõttu vaid 7–8-tunniseks. Kui pikk võib olla minu valveaeg ja kui pikk on valveajaga töötavate inimeste puhkeaeg, et jaksaks selliselt tööl käia?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:
Valveaja mõiste ja piirangud on sätestatud töölepingu seaduse (edaspidi TLS) paragrahvis 48. See on aeg, mil töötaja ei ole kohustatud täitma tööülesandeid, aga on kohustatud olema kokkulepitud tingimustel valmis tööandja korralduse alusel tööülesandeid täitma. Valveaeg ei ole ei töö- ega puhkeaeg.

Valveaega saab rakendada siis, kui pooled on selles kokku leppinud ning selle rakendamisel peab tööandja tagama töötajale igapäevase ja iganädalase puhkeaja. Kuna töötajal peab igapäevane puhkeaeg olema vähemalt 11 järjestikust tundi, saab tööaeg, mis sisaldab ka valveaega, olla maksimaalselt 13 tundi.
Näiteks juhul, kui tööaeg on 8 tundi päevas ja töötaja tööpäeva sisene puhkeaeg on 30 minutit, võib teda samal päeval rakendada valveajal 4 tunni ja 30 minutit ulatuses.

Kompensatsiooniks, et valveajal ei saa töötaja täiel määral puhkamisele keskenduda, vaid peab olema vajadusel kohe valmis tööülesandeid täitma, on tööandjal kohustus maksta nn valveaja tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust. Näiteks kui töötasu on 10 eurot tunnis, peab tööandja valveaja tunni eest maksma 1 euro.
Niipea kui töötaja asub tööülesandeid täitma, loetakse see aeg tööajaks, ning selle eest peab tööandja maksma töötajale kokkulepitud töötasu. Puhkeaja nõuete rikkujat on võimalik karistada väärteo toimepanemise eest kuni 1300-eurose rahatrahviga.

Print Friendly, PDF & Email