Tehniline rike võttis saarlastelt riigiraadio (10)

Tehnilise rikke tõttu polnud eile Kuressaare piirkonnas ja Lääne-Saaremaal võimalik kuulata riigiraadio programme.

Kui hommikusel ajal katkes Sauvere mastist riigiraadio programmide edastamine umbes iga paarikümne sekundi tagant, siis lõuna paiku suri Eesti riigiraadio Kuressaares ja Saaremaa lääneosas lõplikult välja.

Raadio- ja teleprogrammide edastamisega tegeleva AS-i Levira hooldusosakonna juhtivinseneri Andrus Tamme sõnul oli Kuressaares ja Saaremaa lääneosas Eesti raadio programmide vastuvõtu rikke põhjuseks Elioni raadiolink, mille kaudu Levira saab raadioprogrammid saatja sisendile.
“Rikke kõrvaldamiseks on välja saadetud remondibrigaad, nad on teel Sauverre,” edastas Levira kommunikatsioonijuht Helen Saluveer eile lõunal Tamme sõnu.

Rahvusringhäälingu raadio tehnika- ja salvestusosakonnast lisati täpsustuseks, et rike raadioprogrammide edastamisel tekkis Kärla ja Sauvere vahelisel liinil. Kuna aga rivist välja läinud detail tuli Tallinnast tellida, siis võttis rikke kõrvaldamine aega.
Analoogilisi häireid riigiraadio programmide edastamisel Sauvere mastist on aset leidnud ka varem.

Print Friendly, PDF & Email