Töötute arv on viimase nelja aasta madalaim

Töötukassa andmeil oli Saare maakonnas juulikuu lõpu seisuga 769 registreeritud töötut ehk 4,8 protsenti tööjõust, mis on viimase nelja aasta kõige madalam tase.

Selle näitaja poolest on Saare maakond Eesti maakondade pingereas ühel paremal positsioonil. Meist madalam on töötuse määr vaid Viljandi-, Tartu- ja Jõgevamaal, kus töötuid on vastavalt 3,8; 4 ja 4,4 protsenti tööjõust.
Kui analüüsida viimase nelja aasta andmeid, siis pole töötuse määr Saare maakonnas juulilõpu seisuga veel kunagi nii madal olnud kui tänavu (vt joonist).

Tõsi, 2008. aasta rekordtasemest oleme siiski veel kaugel. Viis aastat tagasi, vahetult enne üleilmse rahanduskriisi puhkemist oli Saare maakonnas vaid 384 ametlikult registreeritud töötut ehk 2,6 protsenti tööjõust.
Kõige kõrgem oli tänavu juuli lõpus töötuse määr Ida-Virumaal (10,9%), järgnesid Valga, Võru ja Põlva maakond, kus töötuse määr oli vastavalt 10,4; 7,3 ja 7,1 protsenti.

Print Friendly, PDF & Email