Koolivõrku ootavad ees suured muudatused

AMETNIK JA KOOLIJUHID: Raivo Peeters (vasakul) peab Saare maakonna koolijuhtidele hakkama “maha müüma” koolivõrgu koomaletõmbamise kavatsust. Esiplaanil Aste põhikooli direktor Ulvi Valge ja Valjala koolijuht Aive Mõistlik. Foto: Egon Ligi

Uue õppeaasta eel kavatseb Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond pedagoogidele tutvustada maakonna hariduselu lähiaastate arengukava, mille kohaselt võib meie koolivõrk kardinaalselt muutuda.

Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul on eelkõige tegemist siiski prognoosiga.
“Kuna kogu see teema on paljude inimeste jaoks väga tundlik, tahan kõigepealt rõhutada – me ei väida sugugi absoluutse kindlusega, et kõik peaks meie prognooside kohaselt minema,” ütles ta. “Praegu on seis aga küll selline, et lähiaastatel võivad maakonna koolivõrku ees oodata küllaltki suured muudatused – nii mõnigi põhikool võib muutuda algkooliks, kuna lapsi on liiga vähe.”

Ei soovi kedagi hirmutada

Eelkõige puudutab see prognoos maakoole. Maavalitsuses koostatud koolivõrgu arengukava kohaselt on praeguse seisuga elujõulisemad maakoolid Salme, Kärla, Valjala ja Muhu põhikool.
“Ülejäänud koolid peaksid aga valmis olema muudatusteks,” nentis maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.
Samas toonitas Peeters, et nad ei soovi kedagi hirmutada.

“Meie sõnum on, et peaksime võimalikele muudatustele mõtlema ja nendeks valmis olema,” lausus ta. “Seetõttu me tahamegi koolivõrgu arengukava kõigepealt õpetajatega arutada, et nende kaudu siis kohalike inimesteni jõuda.”
Koolivõrgu arengukava hakatakse arutama 28. augustil Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas toimuval maakonna õpetajate traditsioonilisel kooliaastaeelsel üldkoosolekul.

Koolid on õpetajatega varustatud

Peagi algava õppeaasta eel on Saare maakonna koolid õpetajatega enam-vähem varustatud.
“Vähemalt meie poole ei ole praeguse seisuga ükski kool pöördunud abi saamiseks, ehkki vastavasisulise kirja me koolidele saatsime, et kui neil on probleeme pedagoogilise kaadriga, võime jõudumööda abiks olla,” ütles Raivo Peeters.

Peeters lisas, et kaadriküsimuste lahendamisega tegelevad lõppkokkuvõttes ikkagi direktorid. “Ju siis midagi nii väga hullu lahti pole, sest ükski direktor pole kaadriküsimuste pärast maavalitsusse pöördunud,” märkis ta.
Maakonna koolide kodulehekülgede põgus külastus ja kohaliku ajakirjanduse kuulutustekülgede sirvimine näitas aga, et üksikud õpetajate kohad on siiski täitmata. Nii näiteks otsib Kärla põhikool ajalooõpetajat, Kahtla kool kehalise kasvatuse õpetajat ja Valjala põhikool pakub tööd eripedagoogile.

Kuna laste arv on viimastel aastatel aga pidevalt vähenenud, ei suuda maakohtade haridusasutused vaid ühe aine õpetajale täit töökoormust pakkuda. “See omakorda võib tekitada raskusi õpetajate leidmisel,” möönis Raivo Peeters.
Näiteks Kärla põhikool pakub ajalooõpetajale 10-tunnise nädalakoormuse, Kahtla kool soovib aga leida kehalise kasvatuse õpetajat, kelle koormus oleks vaid 0,2273 töökoha vääriline.

Print Friendly, PDF & Email