Muhu uudised: Kiire nädali lõpp tuleb

Jälle oo üks tulisema kiire nädalilõpp oodata. Ma katsu teitele ühte koma teist siit tiada anda koa. Juu ma näe, kas ma ikka kõike jõvagid.

Rieede, kümnenda augusti õhta kellu seitsmest näidatse Koguva muuseumis näitemängi. Tükki mängetse Tooma õue pial. Orisare-rahvas tulavad sedakorda oma tükiga. Tüki nimeks oo “Pildikesi koloosielust”. Pileti iest tahetse kolm eurut, koolilaste kääst küsitse kaks eurut.

Ja selle samma õhta kellu kahessast akkab Liiva resturaanis ehtne Muhu külapidu. Mängetse nõuksi mängusid, mis ennevanasti oo Muhus mängetud ja võetse omavahel mõetu koa, Kalju Meelise juhtimise all. Tansiks mängab sedakorda Kuldsed Kellad. Piletid oo kaks ja pool eurut.

Laupa, üheteistmendamal augustil laulvad Liiva suures kirkus Munuksed. Naad oo juba 2005. voastast soadik iga sui köin sii laulmas. Neh, Muhu ju puhas nende kõikide kodune koht. Seevoasta nad mõjal Muhus ep esinegid. Nõnna et kis tahtvad neid kuulda, siis tuleb aga kirku minna. Ja ikka igavoasta tuleb mõni uus laul jälle juure.
Sedakorda oo nende laulud puhas Lääne-Eesti soarte pialt korjatud. Üks mailmatuma uhke lugu oo isegid Ruhnust. Kontsert akkab pihta kellu neljast ja raha ep küsita selle iest kohe kindlasti. Muidugist, kui juba kirku tuldud oo, siis oleks moekas kirgu korjanduse karpi küll natusse raha poeta.

Laupa pääva peetse Pädaste rahva kokkusoamist koa. Selle kohta oo kõige param uuri televonni pialt 56 692 052.
Ja laupa õhta oo jälle üks nõuke aeg, kus sa ep tiagid, et mõukses Muhumaa otsas sa piaksid õigetõeste olema. Sest siis akkavad just täpselt ühteaegu pihta Aljava küünikontsert ja Tabasalu muusikakooli saksofonide kvarteti kontsert Koguva sadamas.

Küünikontserdi nimeks oo sedakorda “Mööda koduvälju”. Laulma tulavad Bonzo, Pehk ja Päss. Küüni väravad tihasse lahti kellu kahessast ja kontsert ise akkab pihta ühessast.
Piletime müiasse sialsammas paikas ja innaks oo kümme eurut ja kuni kümnevoastased soavad tuimuidu sisse.
Koguva sadamaga oo nõuke lugu, et sial, neh, mängetse neid va saksofonisid ja kuulda soab džässi ja rahvamuusikad. Pileti innaks oo seitse eurut ja koolieelikud soavad tuimuidu.

Ja laupa õhta kellu ühestteistmest akkab pisike pralle Liival Kalakohvikus. No seks aaks oo küünikontsert läbi soan, aga kui ikka oo kena soe augusti üö, siis ep täi ju kojo minna mitte märki. Ja oogid paras Kalakohviku põruta. Sial oo selle suve ainumas “Konzerto”. Kitarrimuusikad ja mõnusad olemist pakub ansambel Jahimehed.

Vat sõuksed uhked asjad oo meitel sii nädali lõppus. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email