Inimeseõpetuse õpetajad tulid Saaremaale suvekooli (4)

INIMESEÕPETAJAD: Urmas Lehtsalu Kuressaare ametikoolist ja Sirje Metsküll Kuressaare gümnaasiumist. Foto: Sander Ilvest

6.–8. augustil toimus Upal inimeseõpetuse õpetajate suvekool, mis oli läbi aegade suurima osalusega ning kus lisaks koolitusele jagati ka preemiaid.

“Kui meil oli siin 47 osalejat, siis ligi poole neist moodustasid saarlased,” ütles Kärdla ühisgümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja ja ühingu esimees Margit Kagadze.
Inimeseõpetuse ühing on MTÜ, kuhu kuuluvad õpetajad või teadlased, kes on huvitatud selle aine arendamisest ja selle teabe viimisest õpilasteni.

1996. aastast on inimeseõpetus Eestis kohustuslik õppeaine algklassidest gümnaasiumiastmeni välja. Aineliit loodi aga alles 2003. aastal ja praeguseks on seal juba ligi 90 liiget. “See on ülimalt oluline osaleda sellises võrgustikus, et säilitada oma professionaalsust,” sõnas Kagadze ja selgitas ka, miks hakati korraldama suvekoole.
Osalejaid oli sel aastal erinevatest paikadest ning õpetajad leiavad, et kohalikul tasandil süsteem toimib ja info koolituste kohta liigub väga hästi. “Eks see põhiline eesmärk meil ongi anda midagi õpetajalt õpetajale,” kommenteeris selleaastase suvekooli üks korraldajaist Urmas Lehtsalu, kes on Kuressaare ametikooli inimeseõpetuse õpetaja.

Kolmapäeval algas ka õpetajate ühenduste koostöökoja suvepäev, kuhu läksid paljud saarele tulnud suvekooli õppurid.
“August on üldse selline õpetajate käimalükkamise kuu. Palju erinevaid koolitusi toimub siin-seal,” rääkis aineliidu esimees Kagadze, kes ise suvepäevadest palju innustust sai ning pidas oluliseks ka teisi õpitube, mis ei hõlmanud ainult ühte ainet. “Õile Aavik tegi meile Kuressaare ametikooli poolt väga vahva toitlustuskoolituse, kus räägiti tervislikust toitumisest ja õpetati tervislikke toite tegema.”

Õhtuti vaadati olümpiat ja lauldi medalimeestele üheskoos hümni. “Ainetevaheline integratsioon oli tõsine,” naeris Kagadze.
Suur rolli etendas suvekooli õnnestumises Kuressaare ametikool, võimaldades külalistele häid töötingimusi ja toitlustust. Ettevõtmist toetas ka Saare maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe.
“Meil on tegelikult hea meel, et inimeseõpetuse õpetajate ühing usaldas meile nende suvepäevade korraldamise,” märkis Urmas Lehtsalu ja tõdes, et müüdid said purustatud – saartele pole raske tulla.

Juba viiendat korda anti välja ka aasta inimeseõpetuse õpetaja preemia, mille sel aastal pälvis Viia Haller Võrumaalt, kes ka ise suvepäevadest osa võttis. Samuti on traditsiooniks saanud premeerida üritust, mis aasta jooksul on ainealasele arengule ja koostööle enim kaasa aidanud. Tänavu valiti selleks Tartu ülikooli avatud kursus põhikooli inimeseõpetuse õpetajatele, mille läbiviija oli Merike Kull.
Inimeseõpetuse õpetajate suvekool toimus juba kuuendat korda ning järgmisel aastal saadakse kokku Pärnumaal.

Print Friendly, PDF & Email