Tööga karistatud mehed korrastasid kalmistuid

Saaremaal on üldkasuliku töö tegijad taastanud ja korrastanud mitmeid kalmistuid ja üldkasutatavaid kohti.

“Saaremaal Kaarma vallas tegid karistatud heakorratöid Kaarma maalinnal ja kalmistutel,” ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment Saarte Häälele.
Ametile teadaolevalt tehti üldkasuliku töö korras heakorratöid veel Kuressaare tervisepargis, jalgpallistaadionil ja päevakeskuse territooriumil.

Käesoleva aasta 1. jaanuarist võimaldab õiguslik regulatsioon määrata asenduskaristusena üldkasulikku tööd ka väärteoasjades. Varem oli see võimalik vaid kriminaalkaristuste korral.
“See on äärmiselt positiivne, et seaduse vastu eksinud inimesed üldkasuliku töö tulemusena kogukonna heaks midagi reaalselt ära teevad. Meil on väga hea meel, et koostööpartnerid on karistatute rakendamisel nii vastutulelikud. Seda peamiselt seepärast, et üldkasuliku töö juhendamine ja kontrollimine on neile tegelikult põhitöö kõrval lisaülesanne,” lausus Lääne prefektuuri üldkasuliku töö koordinaator Sirli Seegar.

Kuue esimese kuu jooksul saabus Lääne prefektuuri 46 kohtulahendit, milles karistusena rakendati üldkasulikku tööd.
Enamikel juhtudest on tegemist liiklusseaduse rikkumistega, seda koguni 54 protsendil juhtumitest. Aga rikkumiste hulgas on ka eksimisi alkoholiseaduse vastu, avaliku korra rikkumisi ja varavastaseid süütegusid.

Print Friendly, PDF & Email