Maavalitsus plaanib koolilaste pärast Leisi bussiliini muuta

Saare maavalitsus lubab 1. septembrist viia Leisi vallas sisse bussiliinimuudatuse, mis hõlbustaks Jõiste küla lastel kooliskäimist.

“Suure tõenäosusega see muudatus tuleb ja katsume selle kiiresti ära teha,” ütles maavalitsuse transpordinõunik Taavi Kurisoo. “See muudatus on väga hästi põhjendatud ja seda on väga lihtne graafikusse lisada.”

Ajendatuna rannamaantee ääres asuva Jõiste küla lapsevanemate soovist esitas Leisi vallavalitsus maavalitsusele taotluse muuta Leisi–Roobaka–Pärsama–Kuressaare bussiliini graafikut nii, et Jõiste küla lastel oleks võimalik koolipäevadel koolist koju saada Leisist kell 14.25 väljuva bussiga. Uuest kooliaastast hakkab Jõiste külast Leisi koolis käima kuus last. Koolilaste kõrval lisanduks sellele liinile juhukasutajaid ka Jõiste külaelanike hulgast.

Muudatus pikendab liini kokku 6,5 km võrra, mille buss peaks läbima hinnanguliselt 12–13 minutiga.
Leisi abivallavanema Enno Reisi sõnul oleks Jõiste otsa lisamine bussiliinile kooskõlas 2008. aastal koostatud Saaremaa ühistranspordi uuringuga, mille alusel on ühistranspordi planeerimisel üks prioriteete ka õpilaste kooli ja koolist koju jõudmise võimaldamine.

Taavi Kurisoo sõnul seisavad Saare maakonna koolivõrgus ees muudatused, mille tulemusel jääb liinidel kilomeetreid üle ja mis võimaldavad katta ka Leisi liini pikendamisega kaasnevad kulud.

Print Friendly, PDF & Email