Muhu uudised: Meitel sii tegemist jägub

Juulikuu juba oogid otsas, aga sui alles nüid näitab oma õiged palet. Muidu ikka ennevanasti arvati, et jaagupipäävast akate merevesi jälle vilumaks minema, aga seevoasta ta alles seks aaks õigeks sojaks läks. Näeb, kui kavvakest seda suid oo…

Nautse Laasul oo ikka suiti oln vahest sured moekad söömakorrad. Neh, nõuksed, kus pilli koa kõrva mängetse. Nüid, kuulukse, et augustikuu täiskuu-aegas peetse jälle üks sõuke maha.
Riede, kolmanda augusti õhta kellu poole ühessast. Ingremi kääst Laasult soab muidugid täpsemaste tiada. Ta sial kamandab ja vaaritab.

Juu te mäletate veel minevasuist Muhu pulma, midast Nautse Mihklil maha peeti? Seesamma pulmaseltskond oo nüid nõuks võtn tükkis uie asja. Seltsis mängetse ja nõnna ütelda tuuasse rahva ette üks pisike, natusse teaatritüki moodi asi – “Muhu rannalood sadamakõrtsis”. Sadamakõrtsiks oo Vanatoa, neh, ja tükki soab nähe-kuulda neljanda augusti õhta. Pihta akkab kellu kahessast. Uksed tehasse lahti ja rahvast akatse sisse laskma tunnijägu varatsemini – kellu seitsmest.
Pileti eest küsitse kolm eurut ja piale teaatritüki soab selle raha eest viel soolakala ja koduõlut koa. Ja nalja soab, seda ma teitele ütle!

Muhu noordekeskuses oo nüid üks pisike kohvik. Nimi oo vist küll rootslaste kääst suadud – Spunk! Esmasbest rieedeni iga õhta kellu kuiest ühessani. Noored ise tegavad nikinäkkisid ja pakkuvad. Üle selle soab sial mänga ja kiikuda ja vilmisid voadata ja muidu kõõnusta ja üheteesega lõre aada. Neh, asja mõte oo ikka see, et noordel oleks kuskil suisel aal kohta, kus olla ja koos köia. Nõnna et augustikuu läbi võib sial köia.

Neh, et süia soab igast külast, kus sa aga lähäd – Nautsest, Koguvast või Liiva linnast.
Ja natusse tuleva nädali kohta koa. Nõnna mõne sõnaga, juu tuleva nädali juba riagib pitkemalt.
Ühessandal augustil peetse Muhuvolle 2012 kolmandad etappi. Sedakorda siis Vanatoa volleväljaku pial.
Kümnendal augustil näidatse Koguvas Muhu muuseumis teaatrid “Pildikesi koloosielust”. Pileti eest küsitse kolm eurut ja koolilaste kääst kaks eurut.

Ja selle järge tuleb kohe üheteistkümnes kuupäe, kus jälle voata et ep soa ända augu pialegid. Sest siis oo Koguva sadamas mängmas saksofonide kvartett, Talina munuksed oo kodusoare pial laulmas ja õhta oo Aljaval küünikontsert. Neh, ja üle selle oo Pädaste küla kokkusoamine koa.
Vat sõuksed uudissed ollid mool täna. Olge siis munuksed ikka!

Print Friendly, PDF & Email