Elektriturg avaneb uuest aastast (3)

Elektriturg avaneb uuest aastast

ARVUTI JA LAUALAMP: Need ei ole majapidamises ainsad elektritarbijad. Foto: Leho Vool

Järgmise aasta algusest avaneb Eestis elektriturg ning kõik kodutarbijad saavad hakata valima elektrimüüjat. See tähendab, et elektrienergia muutub sarnaseks tarbekaupadele ja teenustele, mille ostmisel saab igaüks lähtuda oma soovidest ja vajadustest.

Elektrienergiat hakkavad pakkuma erinevad müüjad erinevate pakettidega, mille seast saab endale sobiva valida. Elektrimüüjat saavad hakata valima need elektritarbijad, kellel on enda nimel sõlmitud leping võrguettevõttega. See tähendab, et müüjat saavad valida kõik need inimesed, kes tarbivad elektrit ja saavad enda nimele ka elektriarve. Kui näiteks elektri ostmiseks on leping korteriühistul või haldusfirmal, siis valib uuest aastast elektrimüüja ühistu või haldusfirma, mitte iga korter või inimene eraldi. Samas tasuks kõikidel üürnikel ja korteriühistute liikmetel olla aktiivsed ning osaleda elektrimüüja valikul, sest lõpuks maksavad elektri eest kõik ühistu liikmed ja haldusfirmaga seotud tarbijad.

2013. aasta algusest saab soovi korral elektrit osta juba mõne uue elektrimüüja käest, milleks saab hakata ettevalmistusi tegema lähikuudel. Kodutarbijatele selguvad uued elektrimüüjad ja hinnapaketid selle aasta sügiseks. Erinevate turule tulevate elektrimüüjate selgumisel edastab riik selle kohta info kõigi kodutarbijateni nii postkasti jõudvate trükiste, riikliku kodulehe www.avatud2013.ee kui ka meediaväljaannete vahendusel. Tänaseks on teada, et lisaks Eesti Energiale ja Imatra Elektrile hakkab elektrimüüki pakkuma veel vähemalt kolm-neli uut ettevõtet.

Praegu pole veel selgunud, milliseks pakutavad hinnapaketid ja lepingutingimused kujunevad, kuid laias laastus on võimalik valida kolme variandi vahel. Esiteks turuhinnast sõltuv pakett, mille hind võib kuude lõikes erineda ning seetõttu on kulutusi raske täpselt prognoosida. Teiseks on fikseeritud pakett, mis võimaldab kulusid täpselt planeerida, sest teatud perioodiks lepitakse kokku kindlas elektrihinnas. Kolmandaks on võimalik valida kombineeritud pakett, kus teatud osa hinnast on üheks perioodiks fikseeritud ning ülejäänud osa sõltub turuhinnast.

Need tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektrimüüjat valida, elektrita ei jää. Neid varustab elektrienergiaga ikka edasi nende praegune võrguettevõtja. Sellisel juhul võetakse hinna aluseks eelmise kuu keskmine turuhind, millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum. Kuna selline variant ei pruugi tarbijale olla kõige soodsam, siis on soovitatav erinevate pakkumiste hindasid võrrelda ning alles seejärel langetada otsus, kas valida endale uus elektrimüüja.

Erinevate pakkumiste võrdlemisel on oluline silmas pidada, et elektrituru avanemine mõjutab ainult kolmandikku igakuisest elektriarvest ehk reaalselt tarbitud elektrienergia hinda. Ülejäänud osa elektriarvest ehk võrguteenuse tasu ning maksud ei sõltu turu avanemisest. Kui näiteks täna on pere elektriarve 15 eurot kuus, siis elektrituru avanemine mõjutab sellest 5 eurot. See, kui palju tänane 5 eurot uuest aastast väheneb või suureneb, sõltub juba vabaturul konkurentsis tekkivast hinnast ja igaühe valitud paketist ning tingimustest.

Seega tuleb kõigile soovida kaalutletud valikuid. Elektrituru avanemine ei juhtu üleöö, mistõttu on riik tegelenud ettevalmistustega juba eelmise aasta teisest poolest, et igal tarbijal jääks aega rahulikult muudatustega ja uute võimalustega tutvumiseks. Infot ja materjale jagatakse juba praegu erinevate organisatsioonide, riigi ja ettevõtete vahendusel. Sügisel jõuab kõikide eestimaalaste postkastidesse ka täiendav trükis, mis käsitleb elektrituru avanemise erinevaid aspekte alates müüjate vahetamise protsessi üksikasjalisest tutvustamisest kuni tarbija õiguste kaitsmiseni.
Samuti jagatakse infot erinevate meediaväljaannete, seminaride ja materjalide kaudu. Teeme kõik selleks, et elektrituru avanemine kulgeks sujuvalt ja arusaadavalt iga elektritarbija jaoks.

Timo Tatar
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email