Ülipopp töömalev alustab esmaspäeval (2)

KASULIK: Taniel Varese (paremalt seitsmes) sõnul on malev kasulik just töökasvatuse kohapealt. Enne töötegemist peeti maha ka väike tutvumisüritus, kust pärineb ka foto. Foto: Anne Nelis

Esmaspäeval alustab 48 noort 7-päevases töömalevas, mis tegutseb Kuressaares ja selle lähiümbruses.

Tööd pakuvad malevanoortele nii Linnamajandus kui ka eraettevõtted. “Seadusest tulenevalt on neil väga lihtsad tööd – abi-, heakorra- ja värvimistööd,” sõnas Kuressaare noorte huvikeskuse direktor Taniel Vares.

Õpilaste tööpõld ulatub Kuressaare muusikakoolist keskraamatukogu, spordibaaside ja Kudjape kalmistuni. Näiteks Kudjape kalmistul kavatsetakse hoolt kanda vanade haudade eest, mis on sammaldunud ning mille aiad ja ristid värvimist vajavad. Kohalikus puidufirmas saavad poisid teha lihtsamaid puutöid.
Varese sõnul oli malevasse soovijaid ligi 60 ja osale tahtjaist pidi ära ütlema. “Paraku nii on, et rahalised võimalused meil rohkem malevlasi võtta ei lubanud,” ütles Vares, täpsustades, et kui paar aastat tagasi oli töömalevas 180 noort, siis eelmisel aastal paraku vaid 40 ja sel aastal siis 48.

Peamine põhjus, miks noortekeskus töömalevat korraldab, on Varese sõnul töökasvatus. “Kohusetunne, harjumus hommikuti tõusta, täpseks kellaajaks kohale tulla, teha hoolega tööd. Kõik see, mis peab noort eluks ette valmistama.”
Üheks malevaelu lahutamatuks osaks peab Vares kindlasti ka meelelahutust ning sellest põhimõttest lähtuvalt toimus sel aastal enne malevanädalat kahepäevane tutvumislaager. “Võiks öelda, et käib töö ja vile koos,” lisas Taniel Vares.

Noored, kes üksteist varem Kuressaares vahest ehk üksnes silmanud olid, aga tuttavad polnud, said suhtlemis- ja pallimängudes, malevlaste ristimisüritusel ja malevavannet andes omavahel paremini tuttavaks ning maleva eestvedaja Taniel Vares usub, et see soodustab oluliselt ka malevas töö tegemist.
Õpilaste töömalev kestab 2.–6. juulini. Malevas töötavad peamiselt Kuressaare noored vanuses 13–18. Töötasu saavad noored 1,9 eurot tunnis.

 

Päevakava:

9.–13 – töötegemine
13 – 14 – lõuna
alates kl 14-st vaba aja tegevused

Print Friendly, PDF & Email