Primus Saare võib pankroti väljakuulutamisest pääseda (1)

Pankrotiavalduse teinud OÜ Primus Saare võib pankroti väljakuulutamisest pääseda, kui ükski tema sajast võlausaldajast ei tee 3500 euro suurust ettemaksu pankrotimenetluse kulude kandmiseks. Seda põhjusel, et Primus Saarel pole endal midagi hinge taga.

Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumaja kohtunik Külli Mõlder ütles, et kui keegi ettemaksu ei tee, siis raugeb menetlus pankrotti välja kuulutamata. See tähendab ettevõtte likvideerimist ja registrist kustutamist.
”Ajutisele pankrotihaldurile teadaolevalt on OÜ-l Primus Saare ligikaudu sada võlausaldajat,” kinnitas Saarte Häälele Primus Saare ajutine pankrotihaldur Terje Eipre, lisades, et nende hulka on arvatud ka ettevõtte töötajad.
Isegi kui pankrotimenetlus raugeb ja paljud võlausaldajad tühjade pihkudega jäävad, saavad vähemalt töötajad mingigi hüvitise.

Sellisel juhul on ajutine pankrotihaldur kohustatud vastavalt töötuskindlustuse seadusele esitama töötukassale avalduse võlgniku töötajatele hüvitise maksmiseks nii saamata jäänud palga kui ka puhkusetasu ja töölepingu lõppemisel saamata jäänud hüvitise eest.
“Töötukassa vaatab halduri avalduse läbi, kontrollib taotletava summa põhjendatust ja teeb otsuse hüvitise määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30. päeval avalduse vastuvõtmise päevast arvates,” selgitas Eipre.

Tema selgituste kohaselt on tasude hüvitamisel teatud piirangud. Kui saamata jäänud palk ületab Eesti kolme keskmist brutokuupalka, makstakse hüvitist kolme keskmise brutokuupalga ulatuses.
Kui saamata jäänud puhkusetasu ületab ühte keskmist brutokuupalka, makstakse hüvitist ühe keskmise brutokuupalga ulatuses.

“Samuti makstakse saamata jäänud töölepingu lõpetamise hüvitist maksimaalselt ühe Eesti keskmise brutokuupalga ulatuses,” märkis ta.
Hüvitise määramisel maksab töötukassa hüvitise töötaja pangakontole hiljemalt viiendal päeval hüvitise määramise päevast arvates.
Kohus teeb edasise asjadekäigu osas määruse 12. juulil.

Print Friendly, PDF & Email