Õiguskantsler: viige arestandid tihedamini pissile (1)

Mai alguses korraldasid õiguskantsleri nõunikud etteteatamata kontrollkäigu Kuressaare arestimajja ja edastasid seejärel prefektile mitmeid soovitusi nii arestimajas olija teavitamise kui ka WC kasutamise kohta.

“Soovitan politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuril Kuressaare kambri madalat täitumust arvestades leida võimalusi kinnipeetutele sagedasemaks WC kasutamise võimaldamiseks,” kirjutab õiguskantsler Indrek Teder prefekt Priit Suvele.

Teder lisab, et kuna politsei- ja piirivalveamet on astunud reaalseid samme olukorra parandamiseks ja alustanud uue hoone rajamist, millesse on planeeritud ka Kuressaare arestikambri ruumid ja mille avamine on planeeritud lähitulevikku, teeb ta politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuurile ettepaneku jätkata uue hoone valmimiseni senist praktikat ja pidada isikuid Kuressaare kambris kinni võimalikult lühikest aega (üldjuhul maksimaalselt 10 päeva).

Samuti soovitab õiguskantsler anda kinnipeetute õigusi ja kohustusi tutvustav materjal isikule kambrisse kaasa, mitte hoiustada seda vaid toimikus, ning kontrollida üle kinnipeetutele antavate õigusaktide kehtivus ja vajadusel neid kaasajastada.
Lisaks peavad politseiametnikud täpsemalt dokumenteerima kinnipeetu lähedaste teavitamise, et nähtuks, kes politseiametnikest, millal ja kellega kinnipeetu lähedastest kontakti sai.
Arvestada tuleb ka tuleohutusalaste tähelepanekutega.

Print Friendly, PDF & Email