Kaarma vald plaanib 1,6 miljonilist laenu (7)

VARSTI RÕÕMSAM: Usutavasti saab Aste kooli direktor Ulvi Valge tänu valla plaanitud laenule anda Margus Mullale varsti rõõmsaid intervjuusid uue koolimaja valmimisest. Foto: Raul Vinni

Saare maakonna suurim vald vajab raha kahe tulekahjus kannatada saanud hoone ülesehitamiseks.

Juba ammu planeeritud Nasva seltsimaja ja sel kevadel tule läbi kannatada saanud Aste põhikooli hoone ehitamiseks palub Kaarma vallavalitsus volikogul teha otsuse lubada vallal võtta 15 aasta peale 1,6 miljonit eurot laenu.

Kaarma vallavanem Margus Mägi ütles, et kohe vallavalitsus laenu võtma ei torma, kuid rahastamise otsust on vaja ehitaja leidmiseks. Mägi sõnul on esmatähtis ikkagi Aste põhikool, mille ettevalmistustööd saaksid pihta hakata juba septembris. Kuidas laenusumma kahe objekti vahel jaguneb, Mägi täpselt öelda ei osanud. Ta toonitas siiski veel kord, et esmatähtis on koolimaja ehitus.

Laenu võtmisega ajal, mil mitmed omavalitsused on riigi lubatud laenukoormuse juba ära kasutanud või isegi sellest üle läinud, Kaarma vallal probleeme ei tohiks olla. Küll aga jõuaks selle laenu võtmisega kätte seadusega lubatud määr valla tuludest. Vallavanem Mägi sõnul ei ole vallal pärast selle laenu võtmist tõepoolest enam pikki aastaid võimalik uut laenu võtta. Seda ei lähe tema sõnul ka vaja, kuna just need kaks objekti ongi esialgu kõige olulisemad. Mägi lisas, et vallal on ka oma eelarves investeeringute real üsna soliidne summa, millega saab vajadusel üht koma teist teha.

Laenu tagasimaksmine pole Margus Mägi sõnul samuti probleem. “Kõri me endal sellega kinni ei tõmba,” kinnitas vallavanem Saarte Häälele.
Seletuskirjas vallavolikogule märgitakse, et selle aasta eelarves on Aste ja Kaarma kooli investeeringute tarbeks ette nähtud pea 169 000 eurot. Kaarma vallal terendab sel aastal ka lootus kehtestada 120 000 eurone lisaeelarve, kust samuti leiaks investeerimisvõimalusi.

”Kui me suudame oma eelarves hoida investeeringute osakaalu samasugusena nagu praegu, ei ole meil laenu tagasimaksmisega mingit probleemi,” öeldakse volikogule esitatud eelnõu seletuskirjas.
Vallavanema sõnul vabaneb raha ka Kaarma kooli ülalpidamise arvelt ning uue kooli puhul tuleb arvestatav võit energia säästmisest.
Hetkel on Kaarma vallal laenu kaelas 697 000 eurot, mille tagasimaksmine lõpeb 2022. aastal. Uue laenuga kasvab see kohustus pea kahekordseks.

Lõplikult on selgeks saanud ka see, kuidas korraldatakse õppetöö Aste koolis õppeaastal 2012/2013. Kaarma abivallavanem Urmas Sepp ütles volikogu hariduskomisjonis aru andes, et õppetöö toimub Aste lasteaias, Aste klubis ja noortekeskuses. Ruumipuuduse vähendamiseks paigaldatakse alevikku ka kaks moodulmaja. Seega Aste koolimajas uuel õppeaastal õppetööd siiski ei toimu, kuigi algul oli plaanis, et esimene korrus jääb koolitööks ja ehitus planeeritakse vastavalt sellele. Margus Mägi sõnul nii ikkagi ei saa ning nüüd hakkab vana koolimaja asemele kohe uus kerkima.
Uude koolimajja tulevad õpilased 2013. aasta tarkusepäeval.

Print Friendly, PDF & Email