Pöide kirikus viiakse läbi 3D uuringuid

TAASTAMINE: Pöide kiriku taastamistööd edenevad tasapisi. Foto: Sander Ilvest

Sel aastal käivitus rahvusvaheline Central Baltic INTERREG IV A projekt “Läänemere piirkonna ajalooliste maakirikute jätkusuutlik haldamine” (SMC), mille eesmärk on maakirikute jätkusuutlikuks haldamiseks vajalike uuringute tegemine Eestis ja Gotlandil.

Projekt on sündinud Kanuti ennistuskoja, Tallinna tehnikaülikooli ja Gotlandi ülikooli koostöös. “See keskendub probleemidele, mis on tingitud maakirikute üha väiksemaiks jäävatest kogudustest ja hoonete harvemast kasutusest,” ütles SMC projektijuht Kaire Tooming. Projekti eelarve on 884 447 eurot ja see kestab 2013. aasta lõpuni, kui selguvad uuringute tulemused.

Uuringud juba käivad

Üks põhilisi kirikuid, kus erinevaid teaduslikke uuringuid tehakse, on Pöide kirik. Praegu toimuvad Pöide kirikus fassaadi ja interjööri viimistluse ning võlvide uuringud, mida teeb Rändmeister OÜ. Interjööri- ja fassaadikrohvi pind on aastakümnete jooksul kõvasti halvenenud. “Dekoorist on andmeid väga vähe. Enamasti on dekoor uuemate viimistluskihtide all,” sõnas Rändmeister OÜ juht Juhan Kilumets.

Uuringute põhjal koostatakse kirikule ka vastavate hooneosade restaureerimisprojekt, mis valmib 2013. a sügiseks. Uuringute käigus saavad restaureerimise eriala üliõpilased väga hea praktikavõimaluse. “Uurimused on teoreetilist laadi, ent suund peab olema rangelt rakenduslik, et projekt ei jääks ainult paberile,“ rõhutas Kilumets.
Lisaks toimuvad Pöide kirikus ka biokahjustuste ja kiriku sisekliima uuringud, mida teeb Tallinna tehnikaülikool. “Kui viimistluse uuringute puhul on olulisim tulem restaureerimisprojekt, siis sisekliima uuringute käigus kogutav informatsioon on oluline kirikute ja nendes asuvate kunstiväärtuste paremaks hoidmiseks ja restaureerimiseks,” täpsustas Tooming.

Suhtumise küsimus

Oluline on parandada ka kirikute restaureerimismetoodikat, mistõttu on väga tähtis restauraatorite ja teadlaste omavaheline koostöö. Projekti käigus arendatakse ka uuringute dokumenteerimise võimalusi, kasutades erinevaid kolmemõõtmelisi (3D-) tehnoloogiaid.

Maakirikute seisukorra parandamisel pole Kilumetsa sõnul põhjust ainult Euroopa Liidu abile loota. “Olukord on eeskätt kodumaa mure – küsimus on suhtumises,” rõhutas Juhan Kilumets, et maakirikute olukord peaks olema esmajoones omaniku ja muinsuskaitse südameasi.
Rahvusvahelise projekti (SMC) uuringutesse on Eestis Pöide kiriku kõrval kaasatud ka Valjala, Kaarma, Karja, Muhu, Kihelkonna, Püha, Kuressaare Laurentiuse, Karuse ja Risti kirik.

Print Friendly, PDF & Email