Kaitseliit tahab staapi laiendada (14)

SOOVITAKSE LAIENEDA: Kaitseliit soovib pildilolevat maja laiendada, kuid Väljaku tänava (paremal) inimesed on juba praegu murelikud staabi juures parkimise ja lärmi pärast. Foto: Sander Ilvest

Kaitseliidu Saaremaa malev plaanib suurendada Kuressaares Väljaku tänaval asuvat staabihoonet ja palub linnalt maad juurde, et rajada sinna ka parklad ja sidemast.

“Väljaku tänav 5 ja sellele lisanduvale maa-alale plaanib Kaitseliit rajada Kaitseliidu Saaremaa maleva staabikompleksi,” seisab Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste poolt Kuressaare linnavalitsusele saadetud kirjas, kus palutakse linnal algatada detailplaneering ja selgitatakse, et lõpptulemusena suureneks Kaitseliidu kinnistu umbes 1800 ruutmeetri võrra. Kaitseliidu ettepaneku kohaselt suureneks nende kinnistu endise Kuressaare põhikooli kinnistu arvelt (staadioni kõrval olevale mururibale rajatakse võimalusel parkla).

Krundile on plaanis ehitada staabikompleks, mis koosneb kolmest hoonest: administratiivhoone (õppeklassid ja magamisruumid), laokompleks, relvaruumid, tehnikahoolduse ja -remondi ruumid ning lasketiir. Lisaks on suurenenud krundile ette nähtud parklad, sidemast ja piirdeaed.
“Kaitseliit tagab planeeringu koostamise finantseerimise,” kinnitab Lumiste.

Allee tänava maja

Tänavu aprillis kirjutas Saarte Hääl, et Kaitseliit on Allee tänava maja kordategemise plaanid kalevi alla pannud ja kaalub ka maja võõrandamist. Hoone lõplik saatus selgub aga siis, kui saab selgeks, kas Väljaku tänavale on võimalik sobiv kompleks rajada.

“Allee tänav 1 kinnistu perspektiivid sõltuvad Kaitseliidu võimalustest rahuldada organisatsiooni kinnisvara-alased vajadused Saaremaa maleva olemasoleva staabi piirkonnas,” ütles Saarte Häälele major Tanel Rütman Kaitseliidu avalike suhete osakonnast, lisades, et esialgsel hinnangul on olemasoleva staabihoone piirkond selleks paremaid võimalusi pakkuv. Rütmani sõnul saab Kaitseliit võõrandada kinnisvara Kaitseliidu keskkogu otsusel ja vabariigi valitsuse loal. Kaitseliidu keskkogu otsusele eelneb Kaitseliidu vanematekogu seisukoht ning Kaitseliidu keskjuhatuse ja maleva juhatuse otsused.

“Allee tn 1 kinnistu võõrandamise osas ei ole ükski nimetatud asjaosalistest otsust vastu võtnud ja valminud ei ole ka sellekohast otsuse eelnõud,” sõnas Rütman.

Elanikud staabi vastu

Staabihoone laiendamine ei meeldi aga sama tänava majaomanikele, sest neid häirib juba kõik praeguse staabi juures toimuv.
”No meil ei ole midagi Kaitseliidu vastu, kuid juba praegu on meil tõsiseid probleeme, mis siis veel saab, kui see staap laieneb,” ütles Väljaku tänava elanik Jaanus Truu, lisades, et tema arvates kesklinna väikesele tupiktänavale suured sõjaväemasinad ja staabikompleks lihtsalt ei sobi. Truu sõnul on kõige suurem mure just see, et tänav pargitakse täis ja elanikud ei pääse oma koduväravatest välja. Lisaks paneb neid muretsema ka see, et autod hakkavad vahel kogunema juba laupäeva või pühapäeva varahommikul ning inimeste rahu on rikutud.

”Kuressaare linnavalitsuse planeerimisosakond on esitanud Kaitseliidu Saaremaa malevale täiendavaid küsimusi selle detailplaneerinu algatamise avalduse kohta ning hetkel avalduse menetlus käib,” ütles Kuressaare abilinnapea Kalle Koov, lisades, et linnavalitsus nimetatud avaldust oma istungil ega nõupidamisel arutanud ei ole.
”Võimaliku planeeringu osas saavad kaasa rääkida mitte üksnes Väljaku tänava inimesed, vaid kogu avalikkus, nii nagu iga teise planeeringuprotsessi puhul,” märkis Koov.

Print Friendly, PDF & Email