Saarlased laenavad kodu ostmiseks rohkem (3)

1. aprillist 20. juunini oli SEB Kuressaare kontori väljaantud kinnisvaratagatisega laenude arv ja maht ligi kaks korda suurem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Aprilli algusest alates on Saaremaal võetud ühtekokku 21 kinnisvaratagatisega laenu kogusummas 470 000 eurot. SEB eraisikute suuna arendusjuht Triin Messimas tõdes Saarte Häälega kõneledes, et koduostjad tunnevad peaasjalikult huvi KredExi käenduse kasutamise vastu, mis võimaldab laenu madalama omafinantseeringuga. On võetud ka mitmeid koduvahetuslaene, mis tähendab, et väiksema kodu asemel soetatakse nüüd suurem, perele paremini sobiv jmt. “Üldiselt võib öelda, et kodulaenuhuvilised on ka Saare maakonnas viimastel kuudel aktiivsemaks muutunud,” nentis Messimas.

Kindlustunne on suurem

Ta märkis, et ilmselt tundub laenuvõtmise keskkond – sealhulgas intressimäär ja kinnisvarahinnad – soodus. “Ka klientide kindlustunne pikaajaliste otsuste tegemiseks on suurem, kui oli aasta alguses ja eelmisel aastal,” lisas Triin Messimas.

Üleriigilisest SEB laenu-uuringust selgub, et laenu võtnud kliendid on endale teadvustanud ja pelgavad laenuga seotud riske. Kui 2005. aastal sõlmis koos laenuga kindlustuslepingu vaid 18 protsenti kodulaenuklientidest, siis alates 2010. aastast laenu võtnud klientidest on seda teinud 85 protsenti. “Täna peab 90 protsenti laenusaajatest oluliseks kindlustada end kas tervise- või töökaotuse vastu, 40 protsenti kindlustaksid end korraga mitme laenuga seotud riski vastu,” avaldas Messimas.

60 %-l on majanduslik olukord halvenenud

Uuringust selgus ka, et laenuga seotud riskide realiseerumine mõjutab otseselt ja oluliselt laenusaajate majanduslikku toimetulekut. 60 protsendil laenusaajatest, kelle puhul realiseerus kaks või enam laenuga seotud riski (näiteks tervise halvenemine, kulude kasv, sissetuleku vähenemine), on majandusolukord viimase viie aasta jooksul halvenenud. “Kui ükski laenuga seotud risk tegelikkuses ei realiseerunud, halvenes majanduslik toimetulek vaid 10 protsendil juhtudest. Seega saaks end riskide vastu kindlustades pere toimetulekut eriti majanduslanguse ajal kindlasti stabiilsemana hoida,” selgitas panga esindaja.

Rohkem kui 70 protsenti kodulaenu-uuringus osalenud inimestest ütleb, et nende majanduslik olukord ei ole viimasel viiel aastal halvenenud. Parem haridus tagab edukama hakkama saamise ka majanduslanguse ajal.
Triin Messimase sõnul halvenes naiste majanduslik olukord majanduskriisi ajal veidi enam kui meestel. Ligi 90 protsenti vastanutest arvab, et nende majanduslik olukord jääb järgmise kahe aasta jooksul kas samaks või paraneb. 45% meestest arvab, et nende majanduslik olukord järgneva kahe aasta jooksul paraneb või paraneb oluliselt. Naistest arvab sama 34 protsenti.

SEB laenuteemaline kodulaenu-uuring viidi läbi 2012. a kevadel. Uuringus osales 2118 kodulaenu võtnud klienti.

Print Friendly, PDF & Email