Kanalisatsiooniteenuse hinnatõus viib aastasse 2021 (8)

JOOGIVESI ON ODAVAM: Joogiveehind on arengukavas planeeritud hinnast siiski madalam. Aivar Sõrme hinnangul on asju, mis pole kellegi jaoks meeldivad, nii on ka hinnatõusuga. Foto: Sander Ilvest

Augustis tõuseb Kuressaares vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind eraisikule ligi 50%. Märkimisväärne on kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri hinna tõus 1,98 eurole, küündides linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021. aasta tasemele.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Kuressaare linnas on püsinud muutumatuna 2009. aasta juulist. Aastateks 2009–2021 on AS-il Kuressaare Veevärk tellitud Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, kus on märgitud hinnatõusud nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele aastatel 2009–2021. “Silma torkab see, et plaan ise nägi ette hinnatõuse igal järgneval aastal, tegelikkuses oli veeteenuste hind kolmeks aastaks kinni naelutatud,” märkis AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Aivar Sõrm. “Hinnatõus on eraisikutel ja firmadel erinev, erinev on ka vormilise hinnamuutuse mõju neile tarbijatele seoses käibemaksutemaatikaga ja asjaga seostub veel abonementtasu kadumine,” selgitas Sõrm.

Joogivee hind on planeeritust odavam

Laias laastus on pilt aga järgmine: veehind tõuseb 15–20 protsenti, kanalisatsiooniteenuse hind 60–78 protsenti ehk eratarbija jaoks kasvavad kulud kokku suurusjärgus 50 protsenti ning firmade vaatevinklist 35 protsenti ja rohkem, sõltuvalt kanalisatsioonivee reostusastmest.

Joogivee kuupmeeter maksab (koos käibemaksuga) Kuressaares alates augustist eraisikutele 1,03 eurot, veehind tõuseb võrreldes varasema 0,84 euroga 22,6 protsenti. Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2009–2021 on 2012. aastal joogivee hinnaks eraisikule planeeritud 1,14 eurot, seega on joogivee hind arengukavas planeeritavast hinnast odavam, andes lootust, et puhta vee hind jääb ka tulevikus mõneti odavamaks kui arengukavas plaanitud. Kanalisatsioonihind on aga vastupidiselt kallim.

Kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri hind koos käibemaksuga tõuseb käesoleva aasta augustikuus eraisikule 1,11 eurolt 1,98 eurole, mis teeb hinnatõusu protsendiks 78,4, küündides arendamise kava 2021. aasta tasemele. “Mis juhtub veeteenuste hinnaga tulevikus, sõltub Kuressaare Veevärgi kõige olulisemate sisendite hinnast, eelkõige võib siin nimetada elektrit, kütust ja ressursimakse,” ütles Aivar Sõrm, lisades, et on olemas asju, mis ei saa olla meeldivad kellegi jaoks, sinna hulka kuulub ka hinnatõus.

Ei saa eirata majandusseadusi

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2009–2021 on ette nähtud kava üle vaatamine iga nelja aasta järel, tehes vajadusel korrektiive. Aivar Sõrm võrdleb arengukava selgroo ja ideaaliga, mis ei tohiks muutuvas maailmas olla päris paindumatu ja dogma. “Kindlasti on arukas iga mõne aasta tagant see läbi vaadata, tehes korrektiive ja muutes rõhuasetusi.”

Kui palju aga arendamise kavast kinni pidada ja kui palju tõusevad veeteenuste hinnad tulevikus? “Mis puudutab hindade korrigeerimist tulevikus, eelistaks pigem mõningast stabiilsust pikema perioodi jooksul ehk siis koera saba raiumist pigem kord mitme-setme aasta takka kui jupitamist igas kvartalis,” selgitas Sõrm.
Lisaks tõi ta välja, et Kuressaare Veevärk ei saa üldises hinnavoolus ujuda teistest oluliselt kiiremini ega ka aeglasemalt. “Mõlema äärmuse puhul ähvardab oht ära uhutud saada.”

 

Hinnatõus eraisikule

Joogivesi (hind kuupmeetri kohta):
Praegu 0,84 eurot
Augustis 1,03 eurot

Kanalisatsiooniteenus
Praegu 1,11 eurot
Augustis 1,98 eurot

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind kokku
Praegu 1,95 eurot
Augustis 3,01 eurot

Print Friendly, PDF & Email