In memoriam: ERIK VISKUS

Erik Viskus.

24. VIII 1934 – 19. VI 2012

Kurb oli teada saada meie koolivenna ja endise hea kolleegi ja ülemuse Erik Viskuse surmast.
Mõnele on ehitamine elustiil, mõnele aga igapäevase leiva andja. Oma kätega ehitamine ja projekteerimine olid Eriku meelistegevused. Alati muutus ta elavaks ja rõõmsaks, pajatades oma kätega tehtust. Hoopis midagi muud kui oma kätega ehitamine on aga ehitusfirma juhi töö, mis nõukogude ajal oli tunduvalt keerulisem ja närvesöövam kui tänapäeval. Aga ka siis ehitati ja mitte vähe.

Erik Viskus võttis Saaremaa suurima ehitusfirma juhi ametikoha vastu noore täisjõus mehena 60-ndatel ja lahkus ametist 90-ndatel. Aastate jooksul vahetusid asutuste nimed ja alluvuskord, kuid töö jäi ikka samaks. Ja tööd tegi Erik igal ametikohal suure südame ja suure vastutustundega aastakümneid. Tema isiklikul osalusel on valminud kõik suuremad Saaremaa ja Muhu ehitised eelmise sajandi 60., 70. ja 80-ndatel aastatel.

Erik oli ülemusena hea inimene. Kõikides olukordades püüdis ta asju lahendada inimliku headusega. Temast nooremate meestena me alati teda ehk ei mõistnud, aga üht mäletame alati: ta püüdis asju lahendada headusega.
Vaatamata keerulistele aegadele oli Erik ikka rõõmsameelne ja optimistlik. Alati püüdis ta leida süsteemseid, kõiki rahuldavaid lahendusi.

Teinud aastakümneid juhi tööd kella vaatamata, vääriks inimene vanas eas pikemat puhkust, et nautida oma päevi koos lähedaste ja järeltulijatega. Kahjuks on aga nii, et siis tulevad haigused ja teised hädad. Ja siis tuleb Liiva-Hannus, kes viib sind enda juurde, küsimata sinult luba. See on nii ebaõiglane!
Mäletame Sind, Erik, alati hea sõnaga.

Endised koolikaaslased Kuressaare ehitustehnikumi päevilt, 
endised töökaaslased Kingissepa MEK-ist ja Saare KEK-ist

Print Friendly, PDF & Email