Kolme Saaremaa tondilossi lammutamiseks saadi raha (3)

Kolme Saaremaa tondilossi lammutamiseks saadi raha

LÄHEB LAMMUTAMISELE: Endine Muhu kalatööstuse hoone on üks neist, mis KIK-i toega lammutatud saab. Foto: Raul Vinni

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu toetas keskkonnaprogrammi tänavuse esimese taotlusvooru raames kolme Saaremaa tondilossi lammutamist kokku 113 017 euroga.

Suurima toetussumma, 56 500 eurot sai Metron Investi projekt “OÜ Seanina endise kalatööstuse ehitiste lammutamine”. Raha sai ka Kuressaare linnavalitsuse projekt “Militaarehitiste likvideerimine Kuressaare linnas Paju ja Ravila tänava vaheliselt maa-alalt” (38 517 eurot) ja OÜ LMK projekt “Lagunenud militaarehitiste likvideerimine Kallemäe sõjaväeosa territooriumilt” (18 000 eurot). Kokku esitati Saaremaalt tondilosside lammutamiseks neli taotlust.

“Huvi lagunevate ja maastikke reostavate tööstuslike tondilosside lammutamise vastu oli väga suur. Kindlasti jätkame selle programmi rahastamist, et ka kõik need, kes kohe esimeses voorus ei jõudnud lammutusprojektide detailidega valmis, saaksid võimaluse korrektsete projektide esitamiseks,” kommenteeris keskkonnaminister Keit Pentus.
KIK-i nõukogu toetas keskkonnaprogrammi tänavuse esimese taotlusvooru raames 16 tondilosside lammutamise projekti kokku 925 705 euroga.

Taotlusi rahuldati pea igast Eesti maakonnast, Saare- ja Pärnumaal läheb lammutamisele koguni kolm võimalikku keskkonnareostust põhjustavat ehitist. Suurim rahastus summas 220 600 eurot läks seekord Lääne maakonda, kus lammutatakse endise Kiltsi sõjaväelinnaku kasutusest väljalangenud militaarehitised, mis on inimestele äärmiselt ohtlikus seisus ja põhjustavad kaitsmata põhjaveega piirkonnas võimalikku keskkonnareostust.

“Taolised hooned põhjustavad ohtu ja negatiivset mõju nii maastikule ja veekeskkonnale kui ka inimese tervisele, mistõttu on programmi tegevuste edaspidine toetamine väga oluline,” sõnas Keit Pentus, kes on ühtlasi KIK-i nõukogu esimees.
Keskkonnaprogrammil on aastas kolm taotlusvooru ning käimasolevasse teise vooru saab maastikupilti reostavate ehitiste lammutamiseks taotlusi esitada 15. augustini.

Print Friendly, PDF & Email