Tipuvallad sõidavad projektirahaga Pranglile (2)

Mai lõpus kohaliku omaalgatuse programmist 800 eurot toetust saanud projekt “Tipud kokku!” viib juuli lõpus ligi poolsada Lümanda valla elanikku Pranglile, kus kohtuvad nelja Eesti tipuvalla elanikud.

Nime “Tipud kokku!” taga seisab Lümanda Kultuurielu MTÜ esitatud projekt, mis kujutab endast geograafiliselt Eesti kõige põhja-, lõuna-, ida- ja läänepoolsemate ehk Eesti tipuvaldade elanike kokkusaamist. Viimsi, Mõniste, Vaivara ja Lümanda valla inimeste neljandat korda toimuvale kokkusaamisele Prangli saarel sõidavad Lümanda valla elanikud kohaliku omaalgatuse programmi rahaga.

“800 eurot kulub Eesti kõige läänepoolsema valla pea poolesaja elaniku transpordikulude katmiseks, et jõuda juuli lõpus toimuvale kokkusaamisele Viimsi vallas Prangli saarel,“ ütles projektitoimkonna liige Ulvi Põld.
Kokkusaamisel tutvustatakse nelja valla kultuurielu ja käsitööd ning tehakse sporti. Lisaks on valdade vahel 2009. aastal sõlmitud koostööleping ning üheskoos on arendatud huvitavaid koostööprojekte, millest üks märkimisväärsemaid kannab nime “Hävitatud kodu mälestusmärk”. “Meenutamaks küüditamist ja põgenemist, pannakse mälestusmärk, et kokku saaks justkui neli majaseina üle Eesti, igas tipuvallas on üks majasein,” selgitas Ulvi Põld. Saaremaal asub hüljatud kodu mälestusmärk Lümanda vallas Atla külas.

Ulvi Põllu sõnul on kokkusaamised väikevaldade elanikele väga olulised ja harivad. “Näiteks Vaivara vallas käimine oli huvitav – suhtlemine vene keelt kõnelevate inimestega ja tutvumine nende ajalooga haris inimesi.” Ulvi Põld lisas, et selliste ettevõtmistega hoitakse väikevaldasid kaardil ning antakse jõudu ja lootust oma maanurgas elamiseks.
Kokku esitati maakondlikule komisjonile tähtajaks 64 taotlust, millest sai toetust 40 projekti kogumahus 38 234 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on eelduste loomine kohaliku kogukonna arenguks ja piirkondade konkurentsivõime paranemiseks, kaasates seejuures võimalikult palju kogukonna liikmeid ja suurendades kogukonna tegevussuutlikkust. Programmi tegevusvaldkonnad on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ja kohaliku elukeskkonna parandamine.
Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotlusi oodatakse Saare maavalitsusse 1. oktoobriks.

Print Friendly, PDF & Email