Saarlaste keskmine palk oli 672 eurot (12)

Läinud nädala lõpul avaldas statistikaamet mullused keskmised brutokuupalgad maakonniti ning võrreldes teiste maakondadega oli saarlaste palgakasv üks väiksemaid.

Saare maakonnas kasvas keskmine brutokuupalk aastaga 3,9 protsenti ehk 672 euroni. Saaremaa sõsarsaarel Hiiumaal oli palgakasv aga tunduvalt suurem – 8,1%, tõustes aasta varasemaga võrreldes 680 euroni. Suurim oli aastane kasv Rapla maakonnas, kus palganumber muutus 11,1% võrra ehk keskmine palk tõusis 662 euroni, ning suhteliselt suur oli kasv ka Valga maakonnas – 9,4 protsenti, mis kergitas keskmise brutosissetuleku 650 euro peale.

Tallinnas kerkis mullune keskmine brutokuupalk aastaga 7,3 protsenti ehk 967 euroni. Harju maakonnas oli keskmine brutokuupalk mullu 948 eurot, tõustes aastaga seitse protsenti.
Eesti arvestuses oli keskmine brutokuupalk 2011. aastal 839 eurot ja tõusis varasema aastaga võrreldes 5,9 protsenti. Keskmine brutotunnipalk oli aga 5,04 eurot ja tõusis varasema aastaga võrreldes 5,4 protsenti.
Tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus oli mullu 1137 eurot ja tunnis 7,55 eurot. 2010. aastaga võrreldes tõusis keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus 5,8 protsenti ja tunnis 4,6 protsenti.

Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel alates 1992. aastast. 2011. aastal oli valimis 11 277 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni. Avaldatud keskmised brutokuupalgad on ameti andmeil taandatud täistööajaga töötajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Kuupalga arvestamise alus on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest. Tunnipalgas tasu mittetöötatud aja eest (puhkusetasu, hüvitised jm) ei kajastu.

 

Keskmine brutopalk maakonniti

Keskmine palk, eurodes       Aastane muutus, protsentides

Harju                           948                                         7

Hiiu                             680                                         8,1

Ida-Viru                      678                                         2,7

Jõgeva                         660                                         6,8

Järva                           648                                         3,6

Lääne                          683                                         4,2

Lääne-Viru                  674                                         4

Põlva                           667                                         6,7

Pärnu                           692                                         -0,3

Rapla                           662                                         11,1

Saare                           672                                         3,9

Tartu                           807                                         4,6

Valga                           650                                         9,4

Viljandi                        641                                         0,5

Võru                            650                                         3,5

Allikas: statistikaamet

Print Friendly, PDF & Email