Lugeja küsib

Ikka veel on palju segadust pühade eelsete tööpäevade lühendamisega, eriti osalise tööajaga töötavatel inimestel. Minu tööandja on seisukohal, et kuna töötan niigi vaid mõned tunnid päevas, siis pole vaja minu tööpäeva lühendada. Kas see on ikka nii?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:
Töölepingu seaduse § 53, mis näeb ette tööaja lühendamise enne riigipüha, kehtib nii täis- kui ka osalise tööajaga töötajatele. Seaduse eesmärk on tagada töötajatele lühem tööaeg just pühadele eelneval päeval. Olukorras, kus töötaja tööpäev kestabki näiteks 2 tundi, kuulub tema tööaeg lühendamisele 2 tunni võrra ehk siis tegelikult ta pühade-eelsel tööpäeval ei töötagi.

Juhul kui töö toimub summeeritult ja tööajakava alusel, tuleb töötaja tööaega lühendada vaid juhul, kui töötaja riigipühale eelneval päeval tõesti töötama peaks. Kui riigipüha eelsele päevale langeb näiteks kaks töövahetust ning üks algab kell 8 ja teine kell 20, siis kuulub lühendamisele vaid see töövahetus, mis lõpeb riigipüha eelsel tööpäeval. Töövahetust, mis algab riigipüha eelsel päeval ja lõpeb riigipühal, lühendama ei pea, samas pole keelatud töötajale soodsama kokkuleppe sõlmimine.

Kui tööpäeva lühendamine ei ole võimalik, tuleb pooltel saavutada kokkulepe ületunnitöö tegemises ja sellist töötamist tuleb hüvitada nagu ületunnitööd.

Print Friendly, PDF & Email