Eksami sooritanud loodusgiidid said tunnistuse

Eksami sooritanud loodusgiidid said tunnistuse

VILSANDI TERENDAB: Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja Viire Pors on oma klassi õpilaste ja lapsevanematega võtnud ette loodusmatka Vilsandile. Matkavarustust aitas kanda lapsevanem Janek Benno. Foto: Merle Lepik

Vilsandi rahvuspargi keskuses Loonal anti kuuele eksami sooritanud saarlasele pidulikult kätte loodusgiidi tunnistus.

14. aprillist 3. juunini toimunud loodusgiidide koolitusel osales 23 loodusest ja giiditööst huvitatud inimest. Neist 17-l seisab atesteerimisvõimalus veel ees.
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kultuuripärandi spetsialisti Krista Kallavuse sõnul sai koolitus teoks tänu projektile “Kultuuripärandi koolitused rahvusparkides”. SA KIK rahastatava projekti eesmärk on rahvusparkide kaitstud kultuuripärandi ja looduskaitse eesmärkide tutvustamine nii kohalikele elanikele kui ka turistidele.

54-tunnise teoreetilise ja praktilise koolituse käigus said õppurid teadmisi ajaloost, kultuuripärandist ja loodusväärtustest. “Pidasime silmas, et loodusgiidid oskaksid näha meie pärandmaastike ilu ja liigirikkust ning seoseid inimtegevuse igapäevailmingute ja keskkonna vahel,” toonitas Krista Kallavus.
Koolitusel osalenud ja eksami edukalt sooritanud Simmo Kikkas, süstamatkade korraldaja firmast 360 Kraadi Seiklused, jäi koolituse ja koolitajatega väga rahule. “Õppimine on nii või teisiti elukestev. Kui sa ei ole seotud mõne akadeemilise organisatsiooniga, siis tulebki end pidevalt täiendada kursustel. Saaremaal on loodusturism väga oluline. Eks selliseid uudislikke kilde kogunes minu jaoks päris palju. Kõigilt lektoreilt sain midagi uut teada. Selleks tasubki oma ala spetsialiste kuulata,” rääkis Simmo Kikkas.

Pärimusmatkade korraldaja ja Loona mõisa haldaja Maarika Toomel on nüüdsest samuti paberitega loodusgiid. Kogenud loodusmatkade korraldajana hindas ta kõrgelt kooliõpilaste loodusehuvi. Tänavusel jaanikuul juhendas Toomel Saaremaa ühisgümnaasiumi 4. klassi õpilasi, nende vanemaid ja klassijuhatajat kahepäevasel Vilsandi matkal. Käidi ära ka Vesiloo saarel.
“Tegemist oli imeliste päevadega, mille käigus õpilased said binokliga vaadelda linde, luubiga uurida putukaid ja puukoorest paati meisterdada. Maarika õpetas taimi määrama ja üldse oli ta väga tore teejuht, kes märkas igaühe leidu ja tublit tegu,” hindas lapsevanemana matka kaasa teinud Merle Lepik.

Enamikel loodusgiididel terendab ees tihe töösuvi. “20. juunist alustame regulaarsete pärimusmatkadega. Iga päev kell 12 stardime Loona mõisast. Juhendame ka individuaalmatkajaid, mitte üksnes gruppe. Kui huvilisi on vähemalt kaks, siis võimaldame neil koos giidiga loodusesse minna,” andis Maarika Toomel teada.
Krista Kallavus lisas, et koolitusel osalenud saarlased, kellel seekord ei olnud võimalik eksamile tulla, saavad hindajatele oma teadmistest ülevaate anda edaspidi, pöördudes ise Saaremaa giidide ühingu poole.

“Loodame edaspidigi näha saarlasi kõikvõimalikel loodushariduslikel õppepäevadel, kus saab oma teadmisi täiendada liikide tundmises või muudel spetsiifilistel teemadel. Soovime, et rahvusparki tutvustaksid inimesed, kes armastavad ja mõistavad keskkonda ning oskavad seda vahendada nii kohalikele kui ka kaugematele huvilistele,” ütles Krista Kallavus.

Print Friendly, PDF & Email