Töötuna on arvel üle 800 inimese

Töötuna on arvel üle 800 inimese

Foto: Internet

Mais vähenes registreeritud töötute arv juba kolmandat kuud järjest. Kuu lõpus oli töötuna arvel 43 550 inimest ehk 6,6 protsenti tööjõust.

Saare maakonnas on töötukassa nädalastatistika andmeil praegu töötuna registreeritud 838 inimest. Mai lõpul oli töötuid maakonnas mõnevõrra rohkem – 863. Registreeritud töötuse osakaal tööjõust on Saare maakonnas läinud nädala seisuga 5,2 protsenti. Ajavahemikus 1. juunist 7. juunini võttis end maakonnas arvele 30 töötut, neist kaks oli eelmisest töökohast koondatud.

Maikuu jooksul registreeris end üle Eesti töötukassas 5078 uut töötut ja arvelolek lõpetati 8723 töötul. Arveloleku lõpetamiste arv oli mais võrreldes eelmise kuuga suurem. Arveloleku lõpetamiste osakaal tööle mineku tõttu oli mais 63% ehk sarnane eelmise kuuga.

Töötuskindlustusmakse laekumine näitab, et tegelik tööleminejate arv on suurem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Mai jooksul lisandus võrreldes aprilliga rohkem tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 5066 uut tööpakkumist ja kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9164. Kõige suurem osa vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (26%) ning oskus- ja käsitöölistele (24%) pakutavad töökohad. Järgnesid lihttöölistele (17%) pakutavad kohad.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai Eestis ettevõtte luua 81 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 126 uut töökohta. Palgatoetusega töötas mais 2018 inimest. Lisaks osales veel 2203 inimest teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötuskindlustushüvitist maksti läinud kuul Eestis 10 667 inimesele ehk 21 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 318 eurot ja hüvitisteks maksti kokku üle 2,9 miljoni euro. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai mais 9659 inimest ehk 19% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa mais 407 inimesele. Keskmine mais määratud hüvitis oli 1298 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 523 000 euro. Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa mais 408 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1831 eurot ja hüvitisteks maksti mais ligi 631 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email