Nasva muul keskkonda ei ohusta (2)

Nasva muul keskkonda ei ohusta

Foto: Internet

Nasva sadamasse plaanitav AS-i Baltic Workboats umbes 320 meetri pikkune muul geoloogiadoktor Kaarel Orviku eksperthinnangu kohaselt ümbritsevale rannikukeskkonnale halba mõju ei avalda. Ettevõte tahab kaitsemuuli rajada, et tõkestada sadama faarvaatri pidevat liivaga täitumist.

Orviku märgib oma järeldustes, et läänesuunaline kaitsemuul tõkestab olulise osa tormilainetega liikuvate liivade pääsu sadama suudmealale. Olgugi et muuli tõttu laieneb rannaliivade kuhjumine madalmeres sadama läänealale, ei halvene sellest kohalike kalurite püügivõimalused.

Väike on Orviku arvates ka ehitustegevuse mõju kalapüügile. Siiski toonitab ta, et kalade kudemisperioodil tuleb ehitustööd keelata. Muul ei avalda olulist mõju ka merelinnustikule, kuna Nasva lähipiirkonnas merelindude pesitsemiseks sobivad alad praktiliselt puuduvad. Siiski ei tohiks pesitsemisperioodil kõiki ehitustöid teha.

Kaarel Orviku toob välja ka mõned muuliga kaasnevad mõjud, mis vajavad pidevat järelevalvet. Näiteks tuleks valmis olla ka täiendavate süvendustööde tegemiseks nii sadama suudmealas kui ka laevateel. Seda seetõttu, et olukorda pärast muuli valmis saamist ei ole siiski praegu võimalik veel ennustada.

Läänesuunalise muuli loode-edela nurka võivad hakata kuhjuma näiteks ajupuit, kuivanud roog ja meretaimede jäänused, mis omakorda võivad hakata suvel kõdunema ja ebameeldivat lehka levitama. Seega peaks muuli valdajal olema valmisolek koristustöödeks.

Orviku märgib ka, et muuli rajamine ei põhjusta mingeid muutusi Mändjala–Järve luitepiirkonnas, mis on inimeste soositud supluskoht.

Ekspert tõdeb, et eeltoodust tulenevalt ei ole tema arvates vajadust keskkonnamõju täiendavaks hindamiseks.

Print Friendly, PDF & Email