Et rahvusvaheline koostöö oleks turvaline (1)

Et rahvusvaheline koostöö oleks turvalineVastukaja: “Saare noored sattusid Sitsiilias maffiavastaste protestide keskmesse”, SH, 8.06

Programm Euroopa Noored (täpsemalt http://euroopa.noored.ee) pakub rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimiseks mitmeid võimalusi ning rõõm on tõdeda, et ka Eesti noored võtavad sellistest algatustest üha enam osa. Rahvusvahelist koostööd tehes tuleb aga paratamatult kokku puutuda väga erineva kultuuritausta ja väärtustega inimestega. Ka erinevates riikides valitsevad tingimused võivad tunduda mõnele tavalised, teist aga ehmatada. Selleks et vältida olukordi, kuhu sattusid Sitsiilias käinud Saaremaa noored, soovitame projekti korraldades silmas pidada järgmist:

– Kui teed koostööd uue partnerorganisatsiooniga, uuri tausta, et saada täpsemalt teada, mis organisatsiooniga on tegu. Kindlasti ei tasu allkirjastada partnerluslepingut, omamata vastuvõtva organisatsiooni kohta taustateadmisi.

– Korralda kindlasti eelkohtumine, kus planeeritava projekti tegevus, vastutus, korralduslikud küsimused ja muud aspektid läbi rääkida ja kokku leppida. Nii näed ka vastuvõtvat organisatsiooni ja oskad paremini arvestada, mis võib teid ees oodata.

– Leppige kokku, kuidas tagate osalejate turvalisuse. Selleks saab soovitusi http://ec.europa.eu/youth/documents/protection-guidelines_en.pdf.

– Välismaale minnes taga, et kõigil osalejatel oleks reisikindlustus.

– Vii end kurssi projektiriigi ja -piirkonna olukorraga – uuri infot näiteks Eesti välisministeeriumi kodulehelt, uudistest, partnerorganisatsioonilt. Juhul kui olukord on ohtlik, jäta reis ära või lahku. Tehtud (lisa-)kulutused on selliste olukordade puhul võimalik kompenseerida projektirahast.

– Valmistu ootamatusteks – uuri enne reisi välja Eesti saadiku kontaktid, kelle poole vajadusel pöörduda abi või nõu saamiseks. Võta kaasa nii Euroopa Noored Eesti kui ka asukohariigi büroo kontaktid. Juhul kui tekib olukordi, kus teid vastu võttev organisatsioon projektis kokkulepitust kinni ei pea, või muid ootamatusi, teavita büroosid.

Marit Valge,
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo avalike suhete koordinaator

Print Friendly, PDF & Email