Elu nõuab valikute tegemist (2)

Elu nõuab valikute tegemistMingil eluetapil võib igaüks meist leida end olukorras, kus meie lähedane vajab ööpäevaringset kõrvalabi ja järelevalvet. Siis oleme valiku ees, kas suudame seda ise tagada või peame kasutama abi väljastpoolt.

Otsus abivajav eakas või ka veel tööealine inimene hooldekodusse paigutada võib tekitada vastakaid tundeid. Seda nii abivajajal endal, tema lähedastel kui ka kogukonnal.

Oma kogemusest väidan, et üldjuhul võtavad lähedased hooldekoduga ühendust olukorras, kus mõistetakse, et oma jõududega enam toime ei tulda. Hooldekodu teenuste kasutamine on n-ö viimane variant, kui kõik muud võimalused ja ressursid peres on ära proovitud ja jõutud arusaamisele vajadusest kõrvalabi järele.

Hooldaja raske koorem

Kogukonna suhtumine ja hoiakud jagunevad seejuures kaheks. On inimesi, kes mõistavad peret hukka ja süüdistavad hoolimatuses, omamata ettekujutust tegelikust töömahust, mis abivajajaga seotud. On neid, kes ärgitavad kodus hooldajat mujalt abi küsima.

Tunded pendeldavad poolt- ja vastuargumentide vahel. Hoolivad lähedased muretsevad eaka heaolu pärast. Jääb ju süda kripeldama, kas kõik on nii hästi, nagu oodatakse. Koduse hooldamisega kokku puutunud inimesed mõistavad, kui raske ülesanne on hooldaja õlgadel. See raskus on nii füüsiline kui ka vaimne ning tuleneb pidevast valmisolekust eaka jaoks olemas olla.

Õnneks on omastehoolduse valdkonnas esimesi positiivseid arenguid. Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud omastehooldajaid toetavate projektide kohta, mis on mõeldud kodus hooldustööd tegevatele inimestele. Need on kindlasti vajalikud ning võimaldavad lähedastel puhata ja rutiinist välja tulla, mis aitab perspektiivis kaasa nii nende endi kui ka hooldatava toimetulekule.

Ka suhtlemine on tähtis

Alati pole aga võimalik hooldatavaga koju jääda või puuduvad hoolduseks vajalikud tingimused. Sel juhul tasub pöörduda sobiva hooldekodu poole ja uurida sealseid võimalusi.

Hooldekodus on hooldatavate jaoks loodud kõik vajalikud tingimused: mugavad elamistingimused ja abivahendid, sobiv ja tervislik toit, meditsiinilise abi olemasolu ja väljaõppinud töötajad. Personal on tööl vahetustega – see tagab puhanud ja abivalmis töötajad.

Paljudel juhtudel on koduse eaka jaoks suur probleem vähene suhtlemine ja üksindus. Hooldekodude elanikud saavad aga suhelda omaealistega, meenutada vanu aegu ja rääkida olevikust ehk lastest ja lastelastest. See pole sugugi vähetähtis.

Tihti on hooldekodus elava eaka suhted erinevate põlvkondade esindajatega suurepärased tänu sellele, et ei olda igapäevarutiinis koos. On eakaid, kes vaatamata koduigatsusele eelistavad hooldekodus elamist just seetõttu, et seal on vajadusel inimesed kogu aeg olemas, seda nii personali kui ka teiste klientide näol.

Niisiis võib öelda, et nii nagu on erinevad iga inimese vajadused ja soovid, pole ka ühte ja kõigile sobivat lahendust, kuidas käituda siis, kui seisate silmitsi loo alguses kirjeldatud olukorraga ning peate asuma oma lähedast hooldama.

Olles veendunud, et iga inimese jaoks on parim elupaik tema oma kodu, saan vaid kinnitada, et tänapäeval pole eakatekodud enam kohad, mida kauge kaarega vältima peaks. Kui oma jõudu enam ei jagu, tuleks kindlasti abi otsida. Eakatekodud on siinkohal üks valikutest, mida on võimalik kaaluda igaühel.

 

Heli Kaer
Kogula eakatekodu juht
heli.kaer@hoolekanne.ee

Print Friendly, PDF & Email