Saaremaa Sadama tegevuse laiendamise kava sai tagasilöögi (4)

Saaremaa Sadama tegevuse laiendamise kava sai tagasilöögiSaaremaa Sadama tegevuse laiendamise kava, kasutamaks sadamat ka kaubasadamana, sai tagasilöögi, kuna keskkonnaamet ei andnud vastavale detailplaneeringule kooskõlastust.

Keskkonnaameti pressiesindaja Irmeli Karja sõnul jäeti detailplaneering kooskõlastuseta mitmel põhjusel. “Näiteks on planeeringuga ette nähtud vähendada puurkaevu sanitaarkaitseala ulatust, sellekohast taotlust keskkonnaametile aga esitatud ei ole,” märkis Karja. “Taotlus peaks olema esitatud ja vastav otsus tehtud enne detailplaneeringu kooskõlastamist või vähemalt kooskõlastamise jooksul.”

Peamine põhjus, miks keskkonnaamet Saaremaa Sadama laiendamise detailplaneeringu kooskõlastamata jättis, oli siiski keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande sisu. Ameti pressiesindaja ütles, et neile esitatud KSH aruandes ei ole hinnatud kõiki heakskiidetud programmiga ettenähtud teemasid. “Samuti ei ole meie arvates kõiki teemasid hinnatud piisava põhjalikkusega või on hinnangutes ebakõlasid,” selgitas Irmeli Karja. “Keskkonnamõjude hindamise aruandes ei ole ka välja pakutud reaalselt elluviidavaid leevendavaid meetmeid, näiteks kaubasadama tegevusest tekkiva müra vastu.”

Neil päevil läkitas keskkonnaamet kirja Mustjala vallavalitsusele, milles põhjendatakse Saaremaa Sadama laiendamise detailplaneeringu kooskõlastamata jätmist. Kirjast selgub, et keskkonnaameti arvates on KSH aruanne ebapiisav ja ebamäärane. Näiteks ei ole selles küllaldaselt hinnatud sadama laienemise mõju kalastikule.

Keskkonnaamet on seisukohal, et kuna Küdema laht on lestale arvestatav toiteala, peaks KSH aruanne põhjalikumalt käsitlema Saaremaa Sadama kui kaubasadama võimalikku mõju sellele kalale, aga ka teistele töönduskaladele, näiteks tursale ja räimele.

Ebapiisavalt on KSH aruandes analüüsitud ka mürataseme muutumist. Kuna kaubasadama käivitumisel müratase piirkonnas paratamatult suureneks, tuleks keskkonnaameti hinnangul KSH aruandes välja tuua konkreetsed ja ka tegelikkuses rakendatavad müra leevendamise meetmed. Praeguses aruandes need aga puuduvad.

Mustjala vallavalitsusele läkitatud kirjas on veel ära toodud teisigi puudusi, mis Saaremaa Sadama detailplaneeringu KSH aruandes sisalduvad. Seetõttu jättiski keskkonnaamet detailplaneeringule kooskõlastuse andmata.

Enne kooskõlastuse andmist palub keskkonnaamet esitada puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamise taotluse ning täiendatud-parandatud detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu.

Print Friendly, PDF & Email