Kudjape prügila tahetakse katta Nasva mereliivaga (3)

Kaarma vald tahab Kudjape prügila katmiseks vajaliku 15 000 m3 liiva tarnida Nasva liivakarjäärist, mis on oma asukoha tõttu soodsaim paik kattematerjali hankimiseks.

Kaarma vallavanem Margus Mägi tegi keskkonnaministeeriumile järelepärimise, kus tunneb muret Nasva liivamaardlas Nasva II liivakarjääri avamise viibimise pärast.

Kaevandaja OÜ Moreen esitas keskkonnaministeeriumile Nasva II liivakarjääris maavara kaevandamise loa taotluse juba 21. juunil 2010, kuid vastavat luba ei ole ministeeriumi kantsleri käskkirjaga tänaseni väljastatud.

Margus Mägi soovib infot kaevandamisloa väljaandmise võimalikust ajast, kuna uuest liivakarjäärist kaevandama hakatav täiteliiv on sobilik kattematerjal Kudjape prügila sulgemiseks. Kaarma vald kui üks sulgemistöid telliva OÜ Saaremaa Prügila osanikke on huvitatud Kudjape prügila tähtaegsest ja nõuetekohasest sulgemisest.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Brita Merisalu ütles, et loa andmise kohta tehtava käskkirja otsuse eelnõu on ettevalmistamisel avalikuks väljapanekuks. Otsus loa andmise kohta tehakse pärast avaliku arutelu tulemuste analüüsimist.

Print Friendly, PDF & Email