Meite maakond on kindel talgukants

Meite maakond on kindel talgukants

 

“Teeme ära” talgupäevast on saanud ajalugu. Me kõik koos tegime ilma ilusamaks, saare puhtamaks ning hinged rõõmsamaks. Saare maakonnas osales talgutes 9,2% elanikkonnast. Viiendal talgukevadel oleme saanud aru ISEtegemise ideoloogiast.

“Teeme ära” talgupäeva meeskond tegi talgupäeva järel kokkuvõtteid toimunust. Saare maakonnas toimus 142 talgut 3274 talgulisega. Enamik oli küla- ja heakorratalgud, kuid ei puudunud ka prügikoristustalgud. Samas oli palju looduskaitse-, haljastus- ja mälestistetalguid.

Oleme eesrindlikud

Päevas saadi palju uusi tutvusi, kogeti ühistöö positiivset laengut ja tehti suur osa Saare maakonnast puhtamaks nii endale kui ka meie külalistele. Talgutest osavõtnute arvu vaadates võime positiivse ehmatusega tõdeda, et meid oli talgutega seotud viiendal talgukevadel ligi 10% elanikkonnast. Nii on, et iga kümnes Saare maakonna inimene võttis “Teeme ära” talgupäevast osa.
Talgujuhtidelt saadud täpsustatud andmetel korraldati 5. mai talgupäeva raames Eestis 1241 talgut, kus osales 31 895 inimest (2,3% elanikkonnast).
Ühisaktsioonis World Cleanup 2012 oleme oma maakonnaga samuti eesrindlikul positsioonil. Sloveenias toimus talgupäev meist varem. Seal osales 13% elanikkonnast, Lätis 9,4%. Sloveenia koristus oli tsentraalselt rahastatud, st kõik oli inimeste eest organiseeritud. Eestis võtab aga iga talgujuht ISE initsiatiivi. Saare maakond on Eesti mastaabis eeskujulik näide.

See, et meie aktiivse kodanikkonnaga Sloveeniaga ühises tuules tuhiseme ning isegi järele jõuame, on igati tervitatav. See näitab meie hoolimist oma ümbrusest, talupoja praktilist meelt, ühistöös eelise nägemist ning meie sädeinimeste suutlikkust ärgitada üha uusi ja uusi inimesi oma külaplatsidel tegutsema.
Tänavu ei pidanud enam rääkima talgute vajalikkusest. Talgud lihtsalt on meie igakevadistes toimetustes kindlalt sees. Kes malevas käinud, igatsevad sinna ka järgmistel aastatel. Nii on ka “Teeme ära” talgupäevaga. Uhkelt võivad paljud ütelda, et nad on osalenud igal “Teeme äral”. See on kui staatuse küsimus – oled elus kas tegija või lihtsalt vaatleja. Nii on talgujuhtidele omistatud juba Talguhundi auaste.
Saare maakonnas ei ole hunt väga populaarne tegelane. Kuid oma olemuselt on hunt karjaloom ning karjajuhil on suur roll täita: karja heaolu sõltub temast. Talgujuhid on võtnud suure eesmärgi – teha midagi kindlalt, kindlal päeval üheskoos ära. Nad on inimesed, kes vaatavad ettepoole, ning kelle järel on hea turvaline minna. Suur tänu visionääridele!

Noorte üle heameel

Palju rõõmu tegi, et viiendal talgukevadel osales palju noori talgulisi. Paljud lasteaiad lõid suure rõõmuga “Teeme äral” kaasa. Paneb ju väikesena kogetu aluse inimese ellusuhtumisele. Pisike ämbritäis liiva lasteaia liivakasti teeb liivakasti justkui omamaks. Talgupäev annab lapsele teadmise ühistööst ning kindlasti ei tule ta suuremaks saades lasteaeda õhtuti enam ajaviiteks lõhkuma.
Koolide osalemine on samuti tunnustust väärt. Et sel päeval tehti koos suur hulk tööd, jääb mällu aastateks.
Samuti on talgutel heategev aspekt. Sinu ühiskondlik töö võib olla kellelegi vajalik. Talgupäev kasvatab uut aktiivset kodanikkonda, kes oskavad ja tahavad ise midagi ära teha. Nendele võib meie ühiskond tulevikus toetuda ja nii saame kindlalt edasi minna.

“Koostegemine on juurdumas üha sügavamale eestimaalaste mõttemustritesse,” märkis talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.
Tööd ei tehta eestvedajateta. Suur aitäh igale talgujuhile suure organiseerimise eest. Tänu teile möödus see päev nii kenasti! Teieta ei oleks seda üritust olnud! Suur tänu igale talgulisele tema panuse eest kodukoha kaunimaks muutmisel. Moto “Kui ei tee seda mina, kes siis?!” iseloomustab just meie maakonna inimesi.
Tänu meediale toreda ja aktiivse kajastamise eest. Tänu maavanem Kaido Kaasikule, kes oli nii talguline kui ka talguliste innustaja. Tänu Raimu Aardamile omavalitsuste kaasamisel. Tänu omavalitsusjuhtidele, kes talgulisi toetasid. Tänu ilusale ilmale ning sõbraõlatundele.

Talgujuhtide tänuüritus tordisöömise ja asjakohase aruteluga toimub 21. juulil Käesla külaväljakul Avatud Külaväravate ürituse raames kell 16–17.
Talgud ja talgusupimaitse olgu meie meeles järgmise “Teeme ära” talgupäevani tuleva aasta maikuu esimesel laupäeval, 4. mail 2013. Ilusat päikselist suve kõigile talgulistele!

Reet Viira
“Teeme ära” maakondlik koordinaator

Print Friendly, PDF & Email