Kis teeb, see jõvab (3)

Kis teeb, see jõvab

 

Mineva laupa olli Vanatoal laadapäe. Vaata, sõuke olli ikka üks õige laat mo eest. Sõukest ead kodust söömaraami pakuti. Ja näputüöd pakuti koa. Ja loterii olli ja. Põle mitte suri vidinaid oln ei müükis ega auinnaks. Ikka sõuksed tarblised asjad. Ja neh, esinejaid olli sadat kirja-karva.

Laasu Ivo olli Antti Kammiste seltsi võtn ja laulsid ja meite oma mitmed tansirühmad lõhkusid tantsi.
Aga mool inge sihes oo kange kahuvalu, et meite omad inimesed sõuksest asjast viel ep oska easte lugu pidada.
Sõuke moalähedane raam pidada olema just see, misega nüid akatse majandust uieste kasvatama ja misest lugupidajad suutvad paramini ennast jalge piale aada.
Uiekopli Jaanaga, kis nüid Vanatoal vägesid juhib, ma sai koa jutu piale. Ta kiitis, et nendel oo tuline kiire sui tulemas. Mitmed-setmed pulmad taris ää pidada. Neh, noored inimesed ikka oskavad kena kohja omale valitseda küll pulmapiduks. Sõuke moekas Muhu puumaakoht, kut Vanatoa oo ennemuiste oln.

Ma jähi mõtlema, et tia kas mõni ruut oskaks tanutamist koa tahta. Neh, nõnna kut ennemalt ikka Muhus ruuti tanutati. Aga ega nõuksi vanu kuntsa nüidsel aal suurt ep tunnistata änam.
Ja neh, kui nüid selle laadapääva juure tagasi tulla oma jutujärjega, siis änam paramad pääva põleks koa valida soan – nelipühi laupa.
Ilm olli kena. Pärast sai kojo tulles meiud tuppa väätud ja kuapusjädad koa meiudega ää ehitud. Ja siis istu pooleni üöni televiisori juures ja kuula kuidas Aki-poiss laalab.
Muidugist, nendele, kis sest Eurovisioonist mitte märki ep oska pidada, olli Vanatoal pidu, Kihnu Poisid mängisid tansiks.
Põle kuskilt päralt jutt, et Muhus mitte midagid ep toimu ja põle midagid tiha. Mool oo ühtevalu just teenepidi äda. Niipalju asju oo ja tihasse, et ma’p jõva mitte igase poole, kus ma tahaksi.

Meite Ätses ja koolilaste tansirühmad köisid ilja aa eest Kihnus. Siiamaani kiitvad takkajärgi. Ma vahtisi piltisid koa. Kõik ollid nii kenade muikus nägudega, et olli aru soa-ja kohe, et üks kena reis oo oln.
Nõnna et kis tahtvad, nee leidvad omale ikka tegemist ja köimist, ja kis ep taha, nee vinguvad kodu tuanurkas edasi.
Lastele kenad koolivoasta lõppu ja suiseid ilmasid ikka koa vaheaaks. Puhake ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email