Saare maakonnas on EAS-i toetused asja ette läinud

Saare maakonnas on EAS-i toetused asja ette läinud

 

EAS-ilt toetust saanud ettevõtete uurimisel ilmnes, et enim on ettevõtlustoetused avaldanud mõju ekspordimüügitulule ja töötajate arvule.

EAS-i analüütiku Tanel Rebase sõnul on EAS Saare maakonnas aastate jooksul toetanud ühtekokku 517 projekti maksumuses 29,6 miljonit eurot. Suurimad summad on läinud piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu meetmetesse. Mõju-uuring kaardistas toetuste mõju kuuele valdkonnale: alustavate ettevõtete, ekspordi, teadmiste ja oskuste, tehnoloogiainvesteeringu, teadus- ja arendustegevuse ning turismi toetamisele. Kaasatud oli 679 ettevõtet üle Eesti, 15 neist Saare maakonnast.

Maakonna ettevõtete majandusnäitajad on Tanel Rebase kinnitusel liikunud valdavalt positiivses suunas. “Majandusnäitajatest on toetust saanud ettevõtete töötajate arv (+21,0%), müügitulu (+24,7%), eksport (+37,3%) ja ärikasum (+32,3%) kasvanud kiiremini kui Saare maakonnas keskmiselt,” kinnitas Rebane Saarte Häälele. Ta lisas, et seejuures on ekspordimüügitulu kasv olnud kiirem kui toetuse saajatel keskmiselt. 15 toetust saanud Saare maakonna ettevõtte eksporditulu on kokku üle 70 miljoni euro, mis vanas vääringus ületab miljard krooni. Toetust saanud ettevõtete tulu moodustab Tanel Rebase sõnul pea kaks kolmandikku kogu Saare maakonna ekspordimüügitulust.

Saaremaa toetust saanud ettevõtted on EAS-i analüütiku andmeil Eesti keskmisest kõrgema lisandväärtusega töötaja kohta, aga jäävad alla toetust saanud ettevõtete keskmisele tulemusele. Saare maakonna toetust saanud ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta on 20,8 tuhat eurot, samas kui kõrgeim tulemus on ette näidata Harju maakonnas (32,3 tuhat eurot).
Toetust saanud ettevõtete hinnang oma majandusseisule sai 7 palli skaalal 4,4-pallise hinde ehk nende ettevõtete majandusseis on keskmisest parem. See tulemus jääb õige napilt alla kõigi toetust saanud ettevõtete hinnangule.
Toetust saanud ettevõtetes oli keskmiselt hõivatud 46 töötajat, sh maksimaalselt 146. Kokku on toetust saanud ettevõtted tänu toetusele loonud Saare maakonnas 18 töökohta (ühe ettevõtte kohta keskmiselt 1,5). “Sealhulgas on pea pooled loodud töökohtadest kõrge väärtusega,” kinnitas Rebane. Lisaks on toetust saanud ettevõtted säilitanud tänu EAS-ile 64 töökohta (5,3 ühe ettevõtte kohta). Siiski pole toetustel poolte ettevõtete jaoks töökohtade loomisel rolli olnud.

Analüütiku sõnul on ettevõtted näinud toetustel ka väga olulist rolli ekspordimüügitulu muutumisel. “Uuringus osalenud ettevõtted on hinnanud ekspordimüügitulu muudatuses toetuste olulisust 43 protsendile. Ehk kui ettevõtete eksport oli enne toetuse saamist kokku 43 miljonit eurot ja on kasvanud 70 miljoni euroni, siis toetuste tõttu on sellest muudatusest saavutatud 11,5 miljonit eurot,” selgitas Tanel Rebane. Ta tõdes, et Saaremaa ettevõtete peamine konkurentsieelis on kvaliteet ja paindlikkus ning pea pooled on turule tulnud innovaatilise tootega.

Kokkuvõttes on ettevõtted näidanud EAS-i toetuste olulisust 5,2-pallise tulemusega 7 palli skaalal ehk toetused on ettevõtete jaoks olnud olulised. Lisaks on ettevõtted olnud rahul koostöökogemusega. EAS-i klientide mõju-uuring jälgis aastatel 2004–2009 väljamakstud toetuste mõju 2010. aastaks.

Print Friendly, PDF & Email